Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Ing. Veronika Vanerová

vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
Tel.: 48 524 3713
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.13

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Hlubučková Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Bc. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Bc. Schmidová Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718

 

Činnost oddělení dokladů a evidence obyvatel se řídí:

Zákony

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 111/2009, Sb., o základních registrech, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškami

č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění

 

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává potvrzení o občanském průkazu v zákonem stanovených případech
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství, volebního práva)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
   
   

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

 

Dokumenty odboru

Formulář SPEO/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPEO/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Aktuality odboru

22.10.2020

Opatření v nouzovém stavu - oddělení dokladů a evidence obyvatel

Potřebujete-li si vyřídit záležitosti spojené s občanským průkazem, cestovním pasem či evidencí obyvatel, zvažte nutnost osobní návštěvy úřadu.
 
03.07.2018

Občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem

Od 1. 7. 2018 jsou všechny standardní občanské průkazy vybaveny kontaktním elektronickým čipem. K čemu slouží, jak ho používat a co je jeho výhodou se dočtete v přiloženém letáku.
 
14.06.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů po novele zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.
 
14.06.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Informace ke změnám ve vydávání občanských průkazů po novele zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.