Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Ing. Veronika Vanerová

vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel
Tel.: 48 524 3713
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.13

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Hlubučková Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Bc. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Bc. Schmidová Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3717
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718

 

Činnost oddělení dokladů a evidence obyvatel se řídí:

Zákony

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 111/2009, Sb., o základních registrech, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškami

č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění

 

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává potvrzení o občanském průkazu v zákonem stanovených případech
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství, volebního práva)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
   
   

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

 

Dokumenty odboru

Formulář SPEO/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPEO/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Aktuality odboru

30.04.2018

Systém samoobslužného odbavení cestujících

Chcete využít systém samoobslužného odbavení cestujících EasyGO, který pomocí biometrických bran umožnuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou?
 
30.04.2018

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

Jakým způsobem si požádat o první občanský průkaz?
 
13.01.2012

Imobilní občané - občanské průkazy

Imobilní občané - občanské průkazy
 
2
Následující

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.