Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon řeší vznik partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a státu.
Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před registrujícím matričním úřadem. V Libereckém kraji jím byl stanoven Magistrát města Liberec. Prohlášení se činí před matrikářem (§3, odst. 1 zákona).

Registrované partnerství je možné uzavřít v těchto prostorách:

  • v kanceláři matriky - pouze za přítomnosti matrikářky (pondělí – pátek - dle dohody)
  • v obřadní síni (pátek nebo sobota)
  • po dohodě na vhodném místě v obcích Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice

Rezervace obřadů na kalendářní rok 2020 přijímá matriční úřad od 2. prosince 2019.  

Objednat obřad lze těmito způsoby:

- prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného na webových stránkách našeho města www.liberec.cz, odkaz OBČAN, ÚŘAD ON-LINE, SVATBY ON-LINE (platí pro libereckou radnici)
- osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice)

kancelář č. 7 - Ivana Jadrná, tel. 485 243 724 - jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz
kancelář č. 6C – Vladimíra Zábranská, tel. 485 243 723 – zabranska.vladimira@magistrat.liberec.cz

K vyřízení formalit v úředních hodinách se partneři dostaví osobně nejpozději 14 dní před registrací a předloží:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) 
  • rodný list
  • dotazník k registrovanému partnerství (formulář SPMA/4)
  • v případě, že jeden z partnerů je cizinec, předkládá dokumenty uvedené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  - při rezervaci obdrží partneři podrobný přehled

V den uzavření partnerství před obřadem předloží partneři platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě, že je v občanském průkazu uveden údaj o osobním stavu, bude u něho oddělena vyznačená část a vydáno potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.

Při zařizování svého slavnostního dne mohou partneři využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích matriky.

OBŘADNÍ SÍŇ - budova historické radnice:
Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se partneři a jejich hosté dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, matrikářka má právo obřad přerušit nebo odložit.
Hudba:
Hraje živá hudba – varhany. Nabídka skladeb dle seznamu.

Foto, videozáznamy:
FOTOGRAGA K OBŘADU SI PARTNEŘI ZAJIŠŤUJÍ SAMI, NA VLASTNÍ NÁKLADY. 

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):
Partnerům bude bezplatně vydáno oddělením matriky při vyřizování ostatních formalit, pro nahlášený počet vozidel. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu slavnostního oběda a fotografování v jiných částech města.

Při uzavírání partnerství v obřadní síni liberecké radnice je stanoven provozní poplatek ve výši 605 Kč (včetně 21% DPH).

JINÉ VHODNÉ MÍSTO: Jiné vhodné místo v katastru obce Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice, by mělo být důstojné. Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při registraci partnerství na jiném vhodném místě, zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky, její dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si partneři zajišťují sami na vlastní náklady. Za registraci partnerství mimo budovu radnice je vybírána paušální náhrada ve výši 1210 Kč (včetně 21% DPH).
------------------------------------------------------------------------
Týden po obřadu bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí doklad o registrovaném partnerství. Vyzvednout ho může jeden z partnerů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti.
Na požádání lze doklad zaslat poštou.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.