Ostatní

Číslo 251, Policie České republiky

Vyvěšeno od 15.02.2019 do 19.08.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení popisu věci  - 1x počítač, 1x televizor

Dokument

 

Číslo 210, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného 31. 1. 2019

Dokument

 

Číslo 179, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 05.02.2019 do 07.05.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Sportovní fond - Veřejné jednorázové sportovní akce

Dokument

 

Číslo 178, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 05.02.2019 do 07.05.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Sportovní fond - Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Dokument

 

Číslo 177, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 04.02.2019 do 31.12.2019 , Petra Seifertová

23. výzva IPRÚ - Silnice II. a III. třídy

Dokument

 

Číslo 176, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 04.02.2019 do 31.12.2019 , Petra Seifertová

22. výzva IPRÚ - Sociální podnikání V

Dokument

 

Číslo 172, statutární město Liberec (odbor ekologie a veřejného prostoru)

Vyvěšeno od 01.02.2019 do 03.05.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Ekofond

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 10, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 03.01.2019 do 05.04.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci na rok 2019 - Fond zdraví a prevence

Dokument

 

Číslo 9, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 03.01.2019 do 05.04.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci na rok 2019 - Fond vzdělávání

Dokument

 

Číslo 5, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 03.01.2019 do 04.04.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci - Fond kultury a cestovního ruchu - Publikace, tisky a další média

Dokument

 
Strana: [1]  [2]