19.02.2020
Jan Král

Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 27. února 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
najdete vždy na webu města ZDE.

 

P O Z V Á N K A
na 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 27. února 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec
 4. Majetkoprávní operace – prodej pozemku 
 5. Majetkoprávní operace – prodej pozemku, jehož součástí je garáž
 6. Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou
 7. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
 9. Změna v personálním obsazení ve výboru pro územní plánování a dopravu
 10. Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
 11. Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci projektu
 12. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
 13. Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ
 14. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019
 15. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2019
 16. Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020
 17. Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností
 18. Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
 19. Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu
 20. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol  
 21. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
 22. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020
 23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 1. 2020
 24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2019
  202. Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze
  203. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města
  204. Odpověď na dopis CJ MML 005262/20
  205. Odpověď na dopis CJ MML 010808/20
  206. Duhová ul. – podnět obyvatel
  207. Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2020

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.