31.08.2018

Čistota v centru města se zlepší, přibyde ručního úklidu

Čistota veřejného prostranství v centru Liberce by se měla razantně zlepšit. Úklid centra se totiž od 3. září zintenzivní jak díky vyššímu počtu pracovníků ve službě, tak i přerozdělením kompetencí jednotlivých organizací.


Vše bude také daleko přehlednější pro veřejnost. Dohodla se na tom nová tzv. koordinační skupina pro úklid města, v níž nově kromě politických a odborných zástupců města zasedají i ředitelé Komunitních prací Liberec, Technických služeb města Liberec, FCC a Městské policie Liberec. Dopad těchto změn na rozpočet města je nulový.

Koordinační skupina především zrušila stávající zóny kompetencí v centru města (tj. zrušila rozdělení centra mezi organizace dle lokalit a ulic) a úklid založila výhradně na časovém hledisku (viz tabulka). Nově se tak nebudou jednotlivé organizace věnovat jen svým původně svěřeným úsekům, ale střídavě vždy celému centru, za které také budou plně zodpovídat zvýšeným počtem průběžných kontrol. Eliminují se tak nejasnosti a dohady, kdo kde uklízel a kdo ne. Pro veřejnost je totiž podstatné, že se uklízí účinně a pravidelně, nikoli to, kdo je za co zodpovědný.

Ruční úklid celého centra města od Šaldova náměstí až po Soukenné náměstí, resp. Jánskou ulici tak budou mít nově na starosti Komunitní práce Liberec (KPL) ve všedních dnech od 7.00 do 20.00 hodin, Technické služby města Liberce (TSML) pak o víkendech v době od 6.30 do 15.00 hodin. FCC zůstává zodpovědnost za pravidelný svoz odpadů z odpadkových košů. KPL a TSML ale budou svou činnost se svozem ladit tak, aby jejich pracovníci vzápětí douklidili i okolí vyprázdněných košů, a také pro svoz včas na domluvená místa připravili pytlovaný odpad. S vyšší intenzitou úklidu totiž předpokládáme i více shromážděného odpadu.

Zvýší se i počet kontrol v terénu – KPL bude nově své pracovníky kontrolovat třikrát denně v přesných časech (9.00, 12.00 a 15.00), aby jeho koordinátoři/ předáci mohli na špatně provedený úklid hned reagovat. TSML budou provádět kontrolu dvakrát za směnu. Do kontroly ale chceme zapojit i veřejnost, a to prostřednictvím ucelených kontaktních údajů na všechny zodpovědné organizace. Předpokládáme ale, že čistota centra města se zvýší postupně, je třeba totiž v prvních několika dnech dobře připravit a motivovat především jednotlivé pracovníky KPL na zaváděné změny.

Intenzivnější roli ale bude sehrávat i Městská policie Liberec, která se v rámci kontroly centra více zaměří na přestupkovou činnost (represe).

KPL i TSML se nadále budou věnovat i svým dalším činnostem, jako je denní úklid zeleně po celém městě (KPL) či čištění komunikací (TSML). KPL bude rovněž až do 30. září udržovat dvěma pracovníky areál Lesního koupaliště, po ukončení sezóny i tyto pracovníky přeřadí na úklid centra města. KPL ale bude zatím souběžně muset kvůli přesunu kapacit významně omezit tzv. mimořádné akce. Ředitel KPL Tomáš Kratochvíl ale předpokládá postupné navyšování počtu pracovníků veřejně prospěšných prací, kteří by rovněž dále posílili úklid centra města.

Koordinační skupina se bude scházet vždy v týdenních intervalech, aby aktuálně reagovala na potřeby ve městě. Tato přijatá opatření platí od 3. září do 31. října, pro zimní měsíce se bude plán úklidu aktualizovat.

Čtěte také: Primátor a náměstek řeší razantně nepořádek ve městě

Složení nové koordinační skupiny pro úklid města, která se bude scházet každý týden:

  • správní rada Komunitních prací Liberec (Eva Karhanová Horynová – předsedkyně, Tomáš Kysela, Ivan Langr)
  • ředitel KPL Tomáš Kratochvíl
  • ředitel TSML Petr Šimoník
  • ředitel FCC Petr Grof
  • ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík
  • vedoucí odboru správy veřejného majetku David Novotný
  • vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu David Pastva
  • vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková

Rozdělení zodpovědností a kontroly za úklid centra města s platností od 3. 9.2018

KDO

CO

KDY

KONTROLA

Komunitní práce Liberec (KPL)

úklid celého centra města (od ul. 5. května – Fügnerova/ Soukenné nám./ Jánská)

pondělí až pátek v čase 7.00 – 20.00

třikrát denně v 9.00, 12.00 a 15.00

Komunitní práce Liberec (KPL)

doúklidy okolí odpadkových košů v centru po jejich vyprázdnění

pondělí až pátek v časech svozu FCC

v rámci běžné kontroly

Komunitní práce Liberec (KPL)

provoz stroje na odstraňování žvýkaček v centru města

pondělí až pátek/ noční čištění

 

Technické služby města Liberce (TSML)

úklid celého centra města (od ul. 5. května – Fügnerova/ Soukenné nám./ Jánská)

sobota a neděle v čase 6.30 – 15.00

průběžně dvakrát za směnu

Technické služby města Liberce (TSML)

doúklidy okolí odpadkových košů v centru po jejich vyprázdnění

sobota a neděle v čase svozu FCC

v rámci běžné kontroly

FCC

svoz odpadů v centru města

pondělí až pátek dvoukolově (6.00 – 8.30 a 13.00 – 15.00);

 

víkend jednou za den - ranní svoz

 

Městská policie Liberec (MPL)

řešení přestupkové činnosti

průběžně

průběžně

 

 

 

 

PŘÍMÉ PODNĚTY OD VEŘEJNOSTI

 

 

 

KPL

Tomáš Kratochvíl, ředitel

kratochvil.tomas@magistrat.liberec.cz

485 244 990

TSML

 

tsml@tsml.cz

482 410 111

FCC

 

 

485 213 020

MPL

 

mestska.policie@mp.liberec.cz

488 578 111

 

Za koordinační skupinu pro úklid města – Eva Karhanová Horynová, Tomáš Kysela, Ivan Langr. 31. srpna 2018.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.