07.05.2019
Jana Kodymová

Devátá schůze libereckých radních

Devátá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 7. května. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 8: Záměr rozšíření počtu členů školských rad příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a základních uměleckých škol, zřizovaných SML, ze 3 na 6
O polovinu navýší počet svých členů školské rady libereckých základních a základních uměleckých škol. V radách těchto škol, zřizovaných městem Liberec, tak nově zasedne šest členů. Cílem této úpravy je nejen sjednotit se s modelem Libereckého kraje (šestičlenné rady), ale především zvýšit počet aktérů, kteří se mohou v širším pojetí podílet na řízení škol, zejména pak ve strategické a koncepční rovině. V radách mohou zasednout například zástupci osadních výborů nebo místních spolků.

Doposud zasedaly školské rady v tříčlenném formátu (člen pedagogického sboru, zákonný zástupce, zástupce zřizovatele na základě politických nominací) a zpravidla dvakrát do roka, jak v minimální variantě požaduje zákon.

Školská rada se podle školského zákona například vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nebo také projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 13/1: Převod dokumentace a postoupení práv a povinností k projektu výstavby sběrného dvora a re-use centra ve městě Liberci – výjimka ze směrnice RM
Radnice bude pokračovat v dokončení projektové dokumentace k výstavbě kompostárny, dalšího sběrného dvora a RE-USE bazaru. Město Liberec plánuje umístit všechny tři provozy na městských pozemcích za areálem čistírny odpadních vod. V kompostárně bude zpracováván bioodpad výhradně rostlinné složky od obyvatel Liberce. Součástí kompostárny bude i takzvaný RE-USE bazar, který bude sloužit k opětovnému využití starých výrobků. Lidé sem budou přinášet drobnější věci od knih, sportovního vybavení až po různé zařízení domácností. Věci z RE-USE dvora si pak může kdokoliv odkoupit za symbolické ceny. Velký prostor navíc nabízí možnost umístění dalšího sběrného dvora, jelikož v Liberci nyní funguje pouze jeden sběrný dvůr v Ampérově ulici, jedno sběrné místo Kovošrotu a několik menších sběrných míst.

Podle projektu má mít kompostárna dostatečnou kapacitu 2 500 tun ročně. Takové množství by postačilo na zapracování bioodpadu sváženého z celého města a pokosených travních porostů z ploch veřejné zeleně. V současnosti v Liberci není žádné vhodné zařízení na využití bioodpadu.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.