01.08.2019
Jana Kodymová

Město Liberec tvoří strategický plán

Statutární město Liberec pracuje na strategickém plánu platném od roku 2020. V červenci se uskutečnila úvodní koordinační schůzka pro strategické plánování statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Pracovního jednání na radnici v Jablonci nad Nisou se účastnili zástupci samosprávy a úředníci obou měst. Jablonecký náměstek primátora pro rozvoj města MgA. Jakub Chuchlík, uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Ing. arch. Petr Klápště PhD., vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje Ing. Otakar Kypta, vedoucí oddělení dotací Mgr. Iveta Habadová a specialistka na strategické plánování Ing. Iva Jirmanová. Za Liberec pak statutární náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu Ing. Jiří Němeček, CSc., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing. Michaela Maturová, manažerka IPRÚ Mgr. Barbara Steinzová a koordinátorka tvorby Strategie rozvoje statutárního města Liberec Ing. Barbara Vítková).


Města si navzájem představila aktuální stav přípravné fáze pro zpracování strategického koncepčního dokumentu obou měst, vyměnila si informace ohledně nastaveného harmonogramu tvorby obou strategii statutárních měst Libereckého kraje, v souvislosti s přípravou integrovaného nástroje pro období 2021+ ITI aglomerace Jablonec nad Nisou - Liberec, způsob a zapojení pracovních skupin, široké laické i odborné veřejnosti do celého procesu tvorby koncepčních dokumentů a další podstatné informace.

Statutární město Liberec má aktuálně zpracovanou metodiku pro tvorbu strategie rozvoje. Tento manuál byl ještě před jednáním odsouhlasen v rámci odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec. V minulém týdnu byla metodika projednána v rámci politického vedení Liberce a následně bude poskytnuta jako sdílená informace do Jablonce nad Nisou,“ popisuje koordinátorka tvorby strategického plánu města Barbara Vítková.

Snahou obou měst je nastavit si efektivní komunikační link, sdílet informace, spolupracovat ´na společných tématech´ už i v rámci analytické fáze tvorby strategických dokumentů, a přispět tímto způsobem k optimalizaci jak personálních, tak finančních zdrojů a efektivnímu propojení průniků při strategickém rozvoji spravovaného území dvou největších měst Libereckého kraje. Důležitým partnerem při této spolupráci bude také právě Liberecký kraj,“ upřesňuje statutární náměstek Liberce Jiří Němeček.


Informace o spolupráci obou měst i Libereckého kraje, včetně metodiky postupu a konkrétního harmonogramu, budou mít zastupitelé obou měst k dispozici v září 2019.
 


 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.