05.02.2020
Jana Kodymová

Třetí zasedání libereckých radních

Třetí schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 4. února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 3: Schválení nové smlouvy na nájem prostor služebny MP v Liberci – Staré Pavlovice

Stávající nájemní smlouva, mezi statutárním městem Liberec a Plochou dráhou, s.r.o., v Liberci na Letné, o pronájmu nebytových prostor a sociálního zázemí o výměře 45 m² v přízemí objektu za účelem provozování služebny Městské policie Liberec konči k 30. dubnu 2020. Vzhledem ke strategickému umístění služebny Městské police Liberec pro lokalitu Ruprechtic a Pavlovic rada města prodloužila nájemní smlouvu do 30. dubna 2025. Nájemné zůstává ve stejné výši měsíčně 7 200 Kč + DPH v aktuální zákonné výši.

Služeben městské policie je v Liberci celkem pět:

Pavlovice - ulice Letná, lokality Pavlovice a Ruprechtice

Františkov – ulice Jáchymovská 261, lokalita Františkov

Fügnerova – terminál MHD, lokalita Fügnerova, Soukenné náměstí a bezprostřední okolí OC Forum

Rochlice – DPS Burianova, lokalita Rochlice

ZOO - Lidové sady 1, lokalita Staré Město

Nájem se platí pouze u služebny Pavlovice (8 700 Kč s DPH) a Fügnerova (2 900 Kč s DPH). U ostatních je nájem zdarma, hrazené jsou pouze provozní náklady.

 

Bod č. 4: Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Frýdlant

Na jaře 2012 zahájila Městská policie Liberec činnost při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Frýdlant, a to na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena mezi oběma městy. V roce 2016 byla tato spolupráce prodloužena do 31. 3. 2020.

Jedná se o dlouholetou spolupráci na úseku bezpečnosti a místních záležitostí veřejného pořádku, a proto vedení města Frýdlant požádalo o prodloužení veřejnoprávní smlouvy. Pro další trvalou spolupráci nemá však městská policie dostatečné personální kapacity. Proto v Dodatku, který radní schválili, vymezujeme rozsah služeb městské policie s platností od 31.3.2020 do 30.9.2021 zredukovaný tak, aby nebyla nijak zásadně ohrožena současná úroveň stavu bezpečnosti a veřejného pořádku ve Frýdlantě i v Liberci,“ popisuje ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Konkrétně to znamená, že do 31.3. 2020 zajišťuje MP Liberec nepřetržitou službu ve Frýdlantě po dobu 24 hodin denně. Nově budou služby zredukovány na polovinu. Dodatek vymezuje 30 jedenáctihodinových služeb za měsíc. Plán na každý měsíc bude zpracováván po vzájemné dohodě ředitele MP Liberec a starosty Frýdlantu a bude reagovat na potřeby Frýdlantu i MP Liberec.

 

Bod č. 5: Žádost o výjimku – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT – specifická výstroj strážníků

Rada města Liberce schválila výjimku na veřejnou zakázku pro pořízení specifické výstroje strážníků Městské policie Liberec na období 2020 – 2021. Dodavatelem výstroje bude Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT. Celková cena pořízení výstroje je 495 000 Kč bez DPH. Smlouva zajišťuje průběžnou obnovu vynošené nebo poškozené výstroje.

Jedná se zejména o letní a zimní bundy, softshellové bundy, fleecové bundy, kalhoty, zásahové kombinézy, letní a zimní doplňky (čepice, kraťasy, atd.) a zhotovení oprav. Z důvodu materiálové a střihové jednotnosti je nutné, aby výstrojní a převlekové součástky byly od stejného výrobce. Firma je osvědčený dodavatel, který je schopen operativně zajistit záruční i pozáruční servis tak, aby nebyla narušena akceschopnost strážníků.

 

Bod č. 6: Žádost o výjimku – Bartolini, s. r. o. – specifická výstroj strážníků

Stejně tak radní schválili pořízení barevných polokošil a košil, kalhot, taktických vest a cyklistických výstrojí po strážníky Městské policie Liberec. Specifické výstroje navazující na už pořízené výstrojní součástky dodá firma Bartolini, s.r.o., v celkové maximální výši 330 00 Kč bez DPH.

 

Bod č. 7: Žádost o státní účelovou dotaci na rozšíření kamerového systému

Liberečtí radní projednávali záměr rozšířit městský kamerový a dohledový systém o nové kamerové body. V rámci Programu prevence kriminality město Liberec podá letos žádost o státní dotaci na financování rozšíření městského kamerového systému.

Liberec tak pořídí dvě tzv. panoramatické kamery, které budou instalovány v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše a v lokalitě Fügnerova. Tedy v místech, kde se nejčastěji pohybuje turistická i liberecká veřejnost, konají se zde společenské nebo kulturní akce, je zde vyšší míra kriminality a snížený pocit bezpečí, nedostatečný aktuální dohled, který musí být pravidelně posilován lehkými mobilními kamerami. „Panoramatické kamery jsou moderním zařízením, které proti běžným dohledovým kamerám nevyžaduje aktivní směrování a zoomování, ale snímá celou situaci s pomocí několika objektivů v úhlu 270 stupňů a následně záznam spojuje do jednoho obrazu. Tím je sníženo riziko nesprávného pohledu kamery, což je velmi účelné tam, kde dochází k různým incidentům na odlišných místech,“ vysvětluje ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Předpokládané náklady na realizaci dvou panoramatických kamerových bodů, včetně licencí, připojení a rozšíření datového úložiště je maximálně 800 000 Kč. V případě úspěšné žádosti by dotace tvořila 550 000 Kč za spoluúčasti města 250 000 Kč. Termín odevzdání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR je do 15. února 2020.

 

Bod č. 20 : Návrh dohody o narovnání mezi společností Interma BYTY a SML

Rada města Liberec projednala návrh společnosti Interma BYTY, akciová společnost, na narovnání sporných spoluvlastnických vztahů statutárního města Liberec a společnosti Interma BYTY, a.s. týkající se vlastnictví šesti bytových domů v Liberci – Zeleném údolí, ulice U Sila.

Rada města návrh společnosti Interma BYTY, a.s., neschválila, když tento návrh vycházel z předpokladů nemajících oporu ve faktickém a právním stavu spoluvlastnictví příslušných nemovitostí.

Liberečtí radní zároveň pověřili primátora města Jaroslava Zámečníka a náměstka primátora pro ekonomiku Zbyňka Karbana k dalšímu jednání se společností Interma BYTY.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 22: Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec

Liberec zadá vypracování návrhu etapizace výstavby protipovodňových opatření na Lužické Nise k ochraně města. Nabídka na studii proveditelnosti od společnosti VRV, a.s., Praha je vyčíslena na 195 000 Kč bez DPH.  Koncepční studie bude vyhotovena do 5 měsíců od podepsání smlouvy.

Koncepce zahrnuje následující činnosti:

· vyhotovení majetkoprávního elaborátu

· projednání se správci technické infrastruktury

· oslovení dotčených orgánů státní správy

· vytvoření etapizace návrhů.

Město Liberec leží v zaklesnutém údolí Lužické Nisy mezi Jizerskými horami a Ještědsko- Kozákovským hřbetem. Město Liberec má díky své poloze velmi specifické vodohospodářské podmínky. Ze svahů přilehlých hor stéká do Lužické Nisy velké množství vodotečí, které se vyznačují velkým podélným spádem. Klimaticky leží v chladné oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek okolo 850 mm. Oblast Liberec se vyznačuje velkým počtem bouřkových dnů, což dohromady podmiňuje velký výskyt povodňových situací.

Koncepce bude zaměřena na dopracování variantního řešení protipovodňové ochrany města a navrhované prvky budou technického charakteru, přírodě blízkého a jejich kombinace. Přírodě blízká protipovodňová opatření budou sloužit nejen k ochraně proti povodním, ale také jako estetický prvek veřejného prostoru, který bude zároveň vytvářet opatření ke snížení vlivu městských tepelných ostrovů vlivem vytvoření nových vodních prvků. Rozsah zpracování protipovodňové ochrany na Lužické Nise bude proveden na celém území města Liberec, tedy od ř. km 19,000 (Machnín) až po ř. km 41,5 (Proseč nad Nisou).

 

Bod č.: 24: Zajištění pitné vody v areálu RASAV  

Rada města schválila vybudování zdroje pitné vody v rekreačním a sportovním areálu Vesec (RASAV) ve spolupráci se společností  FOTBALGOLF LIBEREC s.r.o. Ta na pozemku, který má od města v nájmu, provozuje pro širokou veřejnost fotbalgolfové hřiště. Roční nájemné městu je 29 208 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 4. 2027.

Vrtanou studnu by pak společně město Liberec a společnost FOTBSALGOLF financovaly. Nájemce by zaplatil a zajistil veškeré nutné posudky, projektovou dokumentaci i konečnou realizaci díla. Nájemné, které by do ukončení smluvního vztahu v roce 2027 měl nájemce statutárnímu městu zaplatit, a které činí 233 664 Kč bez DPH, bude poníženo o náklady spojené s vybudováním vrtané studny v areálu RASAV.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.