19.07.2016
Karel Kozlovský

Informace pro dopravce a řidiče v taxislužbě

Dne 15.07.2016 vstoupila v účinnost nová obecně závazná vyhlášky č. 1/2016 o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele. V nové vyhlášce dochází k několika důležitým změnám.

 

·         nový význam termínu „opravná zkouška“

V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky, mohl opravnou zkoušku absolvovat až v dalším vyhlášeném termínu tj. za dva měsíce.  Nová úprava zavádí možnost absolvování opravné zkoušky nejdéle do 14 dní. Termíny opravných zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách statutárního města Liberec a na odboru dopravy. Opravná zkouška je určena pouze pro neúspěšné uchazeče z konkrétního řádného termínu.

 ·         zkrácení času pro složení testu

Časový limit pro každou část zkoušky je maximálně 30 min (tj. 60 minut)

·         po skončení platnosti osvědčení (po 10 letech) uchazeč skládá zkoušku (i opravnou) jen z předpisů upravujících taxislužbu

Před uplynutím doby platnosti osvědčení o složení zkoušky je řidič povinen přihlásit se ke složení nové zkoušky. Doporučujeme přihlásit se s dostatečným předstihem, aby se uchazeč vyhnul uplynutí platnosti osvědčení při neúspěchu u zkoušky.

 Zkouška i opravná zkouška bude skládána pouze z ustanovení právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru. Tato úleva platí pouze pro ty, kteří podají žádost o novou zkoušku v době platnosti předešlého osvědčení. Je tedy možné podat žádost v poslední den platnosti osvědčení a zkoušku vykonat v následujícím řádném, popřípadě v mimořádném termínu (bude-li stanoven) nebo v termínu opravné zkoušky. Avšak uchazeč nemůže po dobu neplatnosti osvědčení vykonávat taxislužbu. V případě, že uchazeč nestihne složit zkoušku v době platnosti osvědčení (případně nestihne podat přihlášku ke zkoušce v době platnosti osvědčení), bude skládat zkoušku celou jako nový uchazeč.

Upozorňujeme na ukončení platnosti osvědčení vydaných před účinností obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, které  končí 31.12.2018. Vzhledem k velkému počtu uchazečů doporučujeme včasné přihlášení ke zkoušce v roce 2018.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.