11.02.2019

Kácení topolů na Aloisině výšině, v Podzimní ulici, ul. Tolstého a ul. Hlávkova

Informujeme obyvatele o probíhajících a plánovaných větších zásazích ve veřejné zeleni zejména pak u několika topolových alejí.

 

V 70. a 80. letech probíhala v Liberci výstavba nových sídlišť s převážně panelovou zástavbou a s tím bylo spojena i výsadba nových stromů. Např. na sídlišti Kunratická v Ruprechticích i v Pavlovicích bylo vysazeno mnoho nových topolových stromořadí. Topoly ve městech plní částečně úlohu větrolamů, jsou odolné mrazu a plní i okrasnou funkci.  Jsou to však stromy krátkověké a případný prořez by jim jen více ublížil.

Město v současné chvíli přistupuje k obnově všech těchto přestárlých alejí, které přestávají plnit svoji funkci a naopak začínají být pro své okolí nebezpečné. Jedna z prvních topolových alejí se vykácela v Pavlovicích v ul. Jabloňová, a to na etapy již v roce 2016-2017. Nyní se přistupuje k obměně topolové aleje v ul. Podzimní ve Starých Pavlovicích, kde město chystá vykácet 11 ks topolů. Tyto stromy jsou též na hraně své životnosti.

S dalším kácením se počítá podél pěší zóny v ul. Aloisina výšina na sídlišti Kunratická, kde bude v období vegetačního klidu (do 31. 3. 2019) pokáceno 14 topolů, které jsou proschlé, a při silnějším větru by mohly ohrozit chodce i budovy. Další tři topoly budou pokáceny pod mateřskou školkou Korálek.

Jelikož se jedná o vysoké, vzrostlé stromy, kácení bude prováděno odborníky pomocí plošiny i lezecké techniky.

S etapovitou obměnou topolového stromořadí se počítá i v ul. Hlávkova, kde se jedná o ten samý případ, kdy topolová alej začíná být za hranicí své fyziologické vitality. Několik posledních dožívajících kusů je plánováno k odstranění i na nám. Českých bratří.

V neposlední řadě již kácení proběhlo u topolového stromořadí v ulici Tolstého v Machníně, kde stromy také výrazně prosychaly a na patách dřevin se nacházely plodnice dřevokazných hub.

Na podzim příštího roku bude na původních pozemcích provedena náhradní výsadba novými, listnatými stromy.