05.12.2019

Stabilizace havarijního stavu svahu v Kateřinkách

V roce 2017 byl odboru ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce nahlášen sesuv svahu na pozemcích ve vlastnictví města Liberce u domu č. p. 86 v ul. Kateřinská.

Na základě tohoto byl proveden inženýrsko-geologický posudek, jehož cílem bylo vyhodnocení situace a navržení dalšího postupu. Z posouzení stability svahu a návrhu sanace vyplynulo jako jediné a trvalé řešení situace vybudování opěrné zdi.

Následně dle projektová dokumentace zpracované v koordinaci se zpracovatelem inženýrsko-geologického posudku, byl po předchozím výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce vybrán zhotovitel opěrné zdi, aby se tímto komplexním technickým řešením zabránilo dalším sesuvům svahu a ohrožení soukromého majetku a domů pod svahem.

Celá akce byla projednána a koordinována s místními obyvateli, aby se docílilo všestranné spokojenosti. Ke konci listopadu 2019 pak byla celá akce zdárně, dle termínů a v požadované kvalitě dokončena.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.