11.03.2019

Svoz bioodpadu bude zahájen od dubna

Informujeme obyvatele města, kteří disponují hnědou nádobou na bioodpad, že pravidelný týdenní svoz bude zahájen od 1.4.2019.

 

V současnosti disponuje v Liberci přibližně 3 300 domácností hnědou nádobou na biologicky rozložitelný odpad, které obdržely na základě zájmu v dřívějších letech. Od loňského roku bylo další rozšiřování dočasně zastaveno a pozornost byla přesměrována na rozdávání domácích kompostérů, které jsou z ekonomického a ekologického hlediska v rámci odpadového hospodářství mnohem přijatelnější. V distribuci domácích kompostérů se bude i nadále pokračovat. Žádosti o hnědou nádobu nyní nejsou akceptovány.

Nádoba je určena pro následující odpad: zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, skořápky z vajec a ořechů, papírové ubrousky a kapesníky, podestýlky domácích býložravých zvířat, posekaná tráva, listí, drobné větvičky, plevel, uvadlé květiny, peří, chlupy, vlasy, piliny, hobliny, štěpka, kůra, popel ze dřeva, čajové sáčky apod. Odpad do nádoby odevzdávejte v holém stavu, nepoužívejte žádné pytle a sáčky.

Do nádoby nepatří biologický odpad živočišného původu (např. kosti), oleje, zbytky jídel, psí exkrementy. Dále také obecně papír, sklo, plasty, textil nebo kovy.