14.03.2019

Vývoj produkce odpadů ve městě Liberci

Statistika nuda je, má však cenné údaje, tak zní úryvek jedné ze známých písní, který lze nyní použít i v problematice odpadového hospodářství.

 

Jak si stojí statutární město Liberec v produkci odpadů za uplynulých šest let, znázorňuje přiložený graf.  Je patrné, že celkový objem odpadů do roku 2015 mírně klesal, ale nyní již opět narůstá. Pomalu se zvyšuje i poměr vytříděného množství využitelných složek komunálního odpadu, směsný odpad zůstává přibližně na své úrovni. Pokud bychom údaje chtěli převést na procenta, tak např. za minulý rok bylo vytříděno cca 35 % odpadů z celkového objemu komunálního odpadu. Zbytek nevytříděného odpadu, tzv. směsný komunální odpad, končí v zařízení na energetické využití odpadů, tedy v liberecké spalovně. Celkově došlo od roku 2013 k nárůstu o 10% více vytříděného odpadu.

Dle obecně závazné vyhlášky SML č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci je povinností fyzických osob dle čl. 5 komunální odpad třídit na základní složky, které lze ještě dále využít. Ve městě Liberci se dají samostatně sbírat tyto komodity: papír, bílé a směsné sklo, nápojový karton, směsné plasty, kov, textil, ale také např. i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Některé komodity poskočily např. mezi roky 2017-2018 výrazně. Například posílil sběr papíru nebo sběr kovů. Na statistikách se podílí nádobový sběr, ale významně (např. u kovů) také výkupny nebo školská zařízení (papír), které jsou zapojeny v systému města.

Statistika však na druhou stranu ukazuje, že např. došlo k poklesu sběru čirého skla, které je častokrát míseno s barevným, přičemž nároky na kvalitu u zpracovatelů jsou natolik vysoké, že je sklo hodnoceno jako směsné.

Čísla hovoří jasně, produkce odpadů je velmi vysoká, pokud je odpad již vytvořen, je zapotřebí jej co nejlépe třídit, aby se mohl dál recyklovat. Město na to reaguje postupným zahušťováním sběrné sítě nádob na využitelné složky komunálního odpadu. Ve sledovaném období přibylo v ulicích města 593 nádob na sběr těchto složek a i nadále bude město v tomto rozšiřování pokračovat, protože stále mnoho odpadů, které lze recyklovat končí bohužel v černých nádobách na směsný komunální odpad.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.