Přehled agend SML

V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Po naplnění stanovených účelů jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy. Rozsah zpracovávaných osobních údajů u konkrétně vykonávaných agend je podrobně uveden v přehledu.