09.05.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 11. 5. - 17. 5. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Z důvodů mimořádné situace se program operativně zaměřuje na:

- kontinuální vyhodnocování a řešení epidemické situace ve školství a v sociální oblasti,

- pokračování terénního monitoringu lidí bez přístřeší a distribuce roušek, vitamínů a potravin,

- porady s odbory školství a sociálních věcí/ cestovního ruchu, kultury a sportu (PO  8:00 a 13:00),

- průběžné vyhodnocení zápisů do MŠ a ZŠ (ÚT 8.30),

- pravidelné jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování o naplňování strategie pro začleňování a připravovaných projektech Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality (ÚT 9:00),

- další z řady jednání o připravované koncepci kultury a souvisejících dokumentech k podání kandidatury na Hlavní město evropské kultury (ÚT 13:00),

- individuální jednání s žadateli o schůzku po telefonu,

- finalizace smlouvy pro programové dotace,

- projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (4. 5. -  10. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.