10.08.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 12. 8. - 18. 8. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme dále věnovat dlouhodobějším koncepčním materiálům (metodika Housing First a pravidla přidělování bytů), sleduji rovněž předávání rekonstruovaných budov ZŠ Náměstí Míru aj.

Sejdu se s ředitelem Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem (ÚT 8.00), abychom diskutovali společné problémy našich rezortů.

Zúčastním se individuální konzultace k šikaně na základních školách, debatovat mj. chci peer mediaci této problematiky v dětských kolektivech, kterou bych rád jako aktivitu začlenil do projektu prevence Princezna Julie (ST 9.00).

Sejdu se se zástupci Národní rady pro tělesně postižené (ST 13.00), abychom debatovali o financování této organizace.

Sejdu se znovu se všemi tajemníky dotačních fondů města a společně s panem Michaelem Ottou z KÚLK budeme dále pracovat na novém statutu dotačního fondu a také na kritériích hodnocení jednotlivých žádostí (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit od září a také v roce 2020 aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací, postupně vyhodnocuji evaluační dotazníky související se strategií naplňování zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, které ředitelé škol odevzdávali do 31/7 (pokrok mezi lety 2016 - 2019) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme dále pokračovat v plánování osazení čtyř soch Olbrama Zoubka na náměstí před historickou radnicí (patrně se tak stane 19/8), stejně jako v přípravě nové strategie kultury, která by měla být zárodkem případné kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028, rovněž v dalším plánování revitalizace tzv. barokní zahrady.

S kolegy se sejdeme nad novou koncepcí Libereckého jarmarku 2020 (ÚT 9.00). V tuto chvíli se mj. budeme bavit o tom, zda si po předchozích 20. ročnících nedáme určitou pauzu, abychom dali odpočinout libereckému publiku. Přiznejme si také, že počet diváků a návštěvníků už postupně klesá, takže současný koncept se již možná přežil.

Sejdeme se nad výhledem financování Turistického regionu Jizerské hory (ÚT 13.00), jemuž Liberec od června předsedá.

Zahájím další ročník mezinárodního festivalu flašinetů (ST 16.00), bez nějž si už neumím představit liberecké léto.

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (5. 8. - 11. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Plíhalová (Znak Malá Skála) - ražba medaile

T. Rychecký (Anifilm) - rozvoj festivalu

T. Hasil (G300) - oslavy 17. listopadu 1989

M. Ottl (Kultura z. s.) - léto před libereckou radnicí

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.