12.01.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 13. 1. - 19. 1. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat plány a vizemi na rok 2020, dále dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.), přípravě spádové vyhlášky pro základní školy pro školní rok 2020/2021 (vyhlášku je potřeba změnit především kvůli novým ulicím a domům, které v ní dosud nebyly zaneseny, protože v reálu neexistovaly) aj.

V obřadní síni přijmu delegaci studentů z Liberce (Gymnázium Doctrina) a jejich kamarádů z nizozemského Amersfoortu (PO 14.00).

S novým členem školské rady ZŠ Lesní Michalem Krejcarem budeme řešit některé společné plány na rozvoj školy (PO 14.30).

Zúčastním se jako host zasedání školské rady ZŠ a MŠ Ostašov (ÚT 15.00).

Budu pokračovat v pravidelných výjezdech po základních školách (ČT od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit letošním roce aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

Zasedá valné shromáždění Turistického regionu Jizerské hory, jemuž předsedám a které bude řešit především financování regionu (ÚT 9.00).

Uskutečníme další z řady schůzek k přípravě mezinárodního festivalu Anifilm 2020, který letos poprvé uspořádáme v Liberci (ÚT 13.00).

Společně s kolegy ze Spolku pro estetiku veřejného prostoru budeme řešit osud plastiky Jiřího Seiferta k poctě významného architekta Adolfa Loose (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Zasedá kulturní výbor - kritéria poskytování dotací (PO 14.00).

Zasedá dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (ST 14.00).

Zasedá dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (ČT 14.30).

Vítání občánků (PÁ od 9.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Zahájení vernisáže v Malé výstavní síni - Pavel Stejskal/ fotografie (PÁ 17.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 1. -  12. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Krchová S. (FO) - bytová problematika

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.