15.02.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 2. - 23. 2. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

S kolegy z různých odborů budeme rozpracovávat námět postavit v Liberci v příštích letech domov pro seniory, na nějž by bylo možné získat finance z evropských dotací. Další kapacita domovů je ve městě potřeba kvůli postupnému stárnutí populace (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat především některým dlouhodobějším materiálům (projekt Centrum bydlení Liberec, tematické akční plány, ředitelská akademie ZŠ aj.).

S ředitelkou ZŠ speciální Orlí Barborou Hodíkovou budu probírat některé provozní záležitosti školy (PO 14.30).

Budu pokračovat v pravidelných výjezdech po základních školách (ČT od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Na dalším jednání se sejde správní rada nadačního fondu LISTEM 21 (ČT 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, dokončujeme přípravu dotačního fondu města (základní dokumenty již byly v zastupitelstvu schváleny, ale ladíme dotační smlouvu i administrativní softwarovou podporu grantys) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

Na další pracovní poradě se sejde pořadatelský tým festivalu Anifilm 2020 (ÚT 15.00).

Už v tuto dobu budu s kolegy z dodavatelské společnosti Elset řešit přípravu adventních trhů 2020 (ST 14.00).

Zúčastním se koordinačního setkání partnetů projektu Po stopách libereckých Židů (PÁ 9.00).

 

Ostatní aktivity

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

LIVE ART! SONG CONTEST (SO 15.30).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy na úpravu obecně závazných vyhlášek o školských spádových obvodech, nové financování sociálních služeb z fondu komunitního plánování aj. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 2. -  16. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

p. Trčka (České sportovní lezení) - spolupráce s městem

P. Zemanová (FO) - dizertační práce 

T. Hasil (G300) - kulturní projekty města

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.