15.06.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 6. - 23. 6. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme především věnovat dlouhodobějším koncepčním materiálů (metodika Housing First a pravidla přidělování bytů) a aktuální operativě.

S paní Evou Duškovou z odboru školství KÚLK probereme možnosti pro zlepšení podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných, na které bohužel třeba projekty z OPVVV zapomínají (ST 8.00).

Bude mi velkou ctí přijmout na radnici bývalého primátora bavorského Kitzingenu Bernda Mosera (1997 - 2008), který se v roce 1945 narodil v Liberci (ST 10.30).

Zúčastním se alespoň části zasedání Lokálního partnerství, tedy shromáždění všech partnerů a aktérů v sociální oblasti (ST 10.30).

V rámci oslav 115. výročí založení ZOO Liberec přijmu zástupce českých, slovenských a polských zoo a také zasloužilé zaměstnance ZOO Liberec, kteří na radnici převezmou drobná ocenění (ČT 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, očekáváme výstupy z map škol aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme dále pokračovat v plánování transportu nové sochy na náměstí před historickou radnicí, stejně jako v přípravě nové strategie kultury, která by měla být zárodkem případné kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028.

Celý týden se budu věnovat letošnímu 25. ročníku divadelní Mateřinky, kterou pořádá Naivní divadlo Liberec - příjezd obří loutky na náměstí před radnici (ÚT 21.30), slavnostní přijetí účastníků festivalu (ČT 12.00), slavnostní zakončení a předávání ocenění (SO 17.00).

Přijmu libereckého arciděkana Radka Jurnečku a kolegyni Lenku Procházkovou, abychom prodiskutovali možnost koncertu jednoho vynikajícího českého houslisty (ČT 8.30).

 

Ostatní aktivity

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Slavnostní udělení Medaile města Liberec pro herce DFXŠ pana Ladislava Duška - je mi ctí, že jsem tento návrh mohl iniciovat (ÚT 17.00).

Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám řadu materiálů, mj. založení nadačního fondu na podporu vzdělávání polytechniky, vyhodnocení roku 2018 v příspěvkových organizacích + návrh odměn pro jejich ředitele, programové dotace pro sociální služby aj.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 6. - 16. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

p. Černý, p. Skalický (kostel. sv. Bonifáce) - spolupráce s městem

L. Procházková (FO) - koncert houslisty

O. Pleštil, J. Mrázková (Kino Varšava) - podpora města

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.