16.03.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 18. 3. - 24. 3. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Naše ZŠ 5. května zahajuje provizorní výuku v Mařanově ulici ve Vesci. Půjdu se hned ráno podívat na první odjezd školáků školními autobusy z Tržního náměstí, abych měl prvotní informaci o dostatečné/ nedostatečné kapacitě autobusů. V týdnu se pak pojedu podívat do samotného Vesce (PO 7.45).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především pokračovat v řešení dlouhodobějších materiálů, jako je koncepce bydlení, navazující projekt OPVVV Férové školy v Liberci II, připravovaný projekt z OPZ Centrum bydlení Liberec apod. Diskutovat budeme i o blížících se zápisech do ZŠ a MŠ.

Předpřipravíme materiály pro konkurzní komise na výběr ředitelky/ ředitele ZŠ Česká, U Soudu a U Školy, které se poprvé sejdou 27/3. V pondělí už ale budeme znát počty přihlášených uchazečů a také jejich strukturu (PO 14.00).

Sejde se přípravný výbor plánované konference k předškolnímu vzdělávání (ÚT 8.00).

Sejdu s děkanem FP TUL prof. Pickem, abychom diskutovali společná témata, mj. možný projekt tzv. vzdělávacího inkubátoru (ST 8.30).

Společně s preventisty Městské policie Liberec uskutečníme už druhou debatu s žákovským parlamentem (tentokrát ZŠ Barvířská) v rámci projektu prevence šikany na ZŠ Princezna Julie (ST 10.00).

Přijmu návštěvu z MPSV, abychom se pobavili o podpoře sociálního bydlení (ČT 9.00).

Navštívím Dům seniorů Františkov (ČT 10.30).

Zúčastním se tzv. redakční dílny na ZŠ Lesní, kde budeme společně s některými novináři "školit" redakce školních časopisů ze všech libereckých ZŠ, v nichž se této aktivitě věnují (ČT od 14.00).

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, objednáváme mapy škol, zahajujeme debaty se žákovskými parlamenty), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě (půjde do 2. březnové rady a také březnového zastupitelstva města!), i nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Sejdu se s kolegy z odboru a Ondřejem Červinkou ze společnosti Elset, abychom poladili přípravu a program na Léto na náměstí (PO 8.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme mj. s architektem Jiřím Janďourkem řešit dovybavení vznikající barokní zahrady vhodným mobiliářem. Peníze máme k dispozici z projektu Via Sacra.

S kolegy ze zainteresovaných odborů, zástupci romské menšiny i historiky budeme řešit přípravu pomníku obětem holokaustu (ST 14.00).

Sejdu se s radní pro kulturu a cestovní ruch LK Květou Vinklátovou, abychom mj. diskutovali o budoucnosti Turistického regionu Jizerské hory (PÁ 9.00).

 

Ostatní aktivity

Zahájení konference Klíč k pohádce (ÚT 9.30, KVK).

Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam mj. posílám aktualizaci obecně závazné vyhlášky k hazardu a další návrh na udělení medaile města (ÚT od 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 3. - 17. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Hasil (G300) - oslavy 30. výročí listopadu 1989

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.