18.01.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 20. 1. - 26. 1. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Zúčastním se slavnostního otevření nově zrekonstruovaného městského domu v Žitavské ulici (PO 11.00). S přípravou tohoto projektu (a dalších pěti domů) jsme začali už v roce 2016, kdy jsme s každým nájemníkem všech 6 domů museli individuálně dojednat jeho přestěhování jinam. Bylo to velmi složité a trvalo nám to rok. Nepovedlo se nám to (zatím) v jediném domě, kde nám "visí" jedna nájemnice. Zrekonstruovat prázdný dům už z tohoto pohledu bylo vlastně snadnou záležitostí. V novém domě je nyní k dispozici 11 bytů, které se budou obsazovat dle podmínek daných nám poskytovatelem dotace, tedy ministerstvem pro místní rozvoj.

Na společném zasedání s krajskými radními budeme řešit společnou agendu města a kraje (PO 13.00).

S kolegy z odboru a z Agentury pro sociální začleňování budeme probírat další osud projektu Centrum bydlení Liberec, s nímž jsme už jednou neuspěli v soutěži o dotaci z OPZ (ST 14.00). Nejsme dokonalí, ne vše se na první pokus povede. Ale tento projekt potřebujeme, abychom významně zlepšili administraci bytové politiky na městě.

Na pravidelné poradě odboru (ST 14.30) se budeme zabývat plány a vizemi na rok 2020, dále dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.), přípravě spádové vyhlášky pro základní školy pro školní rok 2020/2021 (vyhlášku je potřeba změnit především kvůli novým ulicím a domům, které v ní dosud nebyly zaneseny, protože v reálu neexistovaly) aj.

Zúčastním se pravidelného zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna (ČT od 8.30), u nějž jsem od začátku a který finalizuje výběr pilotního regionu pro ambiciózní projekt zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách. Těším se i v novém roce na tuto práci a na příležitost být svými zkušenostmi u toho. A znovu opakuji, že je pro mě mimořádnou poctou být přímo u toho jako jediný komunální politik z Česka.

Budu pokračovat v pravidelných výjezdech po základních školách (PÁ od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit letošním roce aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

Budeme posuzovat nabídky došlé k veřejné zakázce na přípravu a tvorbu strategie kultury a dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 (PO 14.30).

 

Ostatní aktivity

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Strom splněných přání - předávání vybraných dárků (ČT 16.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám především nový statut dotačního fondu SML a jednotlivá vyhlášení dotačních fondů. Tedy výsledek práce týmu lidí předchozích 7 měsíců. Další měsíc a půl ještě máme před sebou, protože se ladí napojení na novou softwarovou podporu.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 1. -  19. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Horáček (FS Horačky) - podpora publikace

J. Gubiš (Spolek za estetiku veř. prostoru) - revitalizace díla Pocta Adolfu Loosovi (J. Seifert)

O. Eiglová, pí Ferenczová (FO) - bytová problematika

M. Krejcar (FO) - školská rada ZŠ Lesní

 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.