19.01.2019
neschváleno

Týdeník Ivana Langra/ 21.1. - 27.1. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Setkám se Milanem Tarabou, abychom diskutovali témata z oblasti bydlení a podpory seniorů (PO 8.00).

Společně s kolegy z odboru budeme diskutovat návrh na lednové přidělení nájemních bytů v majetku města (PO 13.00).

Na pravidelné poradě odboru (ST 13.45) budeme debatovat další čísla související se zápisy do ZŠ (stále se držíme myšlenky, že letos nebudeme po mnoha letech měnit obecně závaznou vyhlášku o školských spádech), pokračující práce na nové koncepci bydlení (v únoru snad bude připravena do rady města), absolvujeme diskuzi o návrhu na rozšíření tzv. bezdoplatkové zóny a také o jednotlivých aktivitách nového projektu proti šikaně a dětskému násilí v ZŠ Princezna Julie. 

Sejdu se s kolegy z Agentury pro sociální začleňování při pravidelné poradě o naplňování strategie pro začleňování a související problematiky v sociální oblasti (ČT 8.00).

Velká porada o koncepčním pohledu města na rozvoj bydlení v dalších letech s kolegy z mého odboru, odboru hlavního architekta, strategického rozvoje (ČT 10.00).

Sejdu se s kolegy z o.p.s. ARCHA 13, abychom pokračovali v diskuzi o projektu pomníku obětem 1. sv. války (ČT 13.00).

Spolu s ředitelkou Ivetou Rejnartovou představíme rodičům dětí ZŠ 5. května kompletní plány na provizorium v budově Mařanova ve Vesci (ČT 17.00).

Sejdu se s etopedem Petrem Šolcem, abychom diskutovali některé aktivity projektu Princezna Julie (PÁ 11.30).

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, objednáváme mapy škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (ST 10.45) budeme dále řešit personální zajištění odboru, opakovaně koncepční přípravu ke kandidatuře Liberce na hlavní město kultury 2028 i plánu výstav Malé výstavní síně na rok 2019, postup dalších činností při revitalizaci tzv. barokní zahrady i návrh, aby Liberec jako lídr převzal vedení Turistického regionu Jizerské hory.

 

Ostatní aktivity

Dozorčí rada KS Kontakt (PO 9.00).

Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.30).

Pietní vzpomínka na oběti holokaustu (PÁ 15.00).

Hejtmanský den - beseda s občany (PÁ 17.00).

Svatební obřady (SO od 11.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám záměr na postupný výkup některých sociálně vyloučených objektů, záměr přesunu bývalého kina Varšava do správy ZUŠ nebo návrh na jmenování správní a dozorčí rady Komunitních prací Liberec o.p.s.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (14. 1. - 20. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

A. Provazníková (FO) - spolupráce města na veřejných akcích

p. Petružálek (AVE-KONTAKT) - mezinárodní turnaj v šachu

J. Rengl (Rengl) - spolupráce s městem v propagaci akcí

P. Rydvalová, P. Koutecká, J. Janďourek (FO) - hudební park Uherkových

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.