20.06.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 22. 6. - 28. 6. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejdu se s předsedou libereckých plavců Petrem Kořínkem, abychom diskutovali budoucnost tohoto sportovního oddílu (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme především věnovat projektům z OPZ, jejichž podání tento týden chystáme - Asistenti prevence kriminality a Centrum bydlení Liberec (pondělí je rozhodný den), dále střednědobému výhledu rozpočtu, který vládními zásahy v době koronaviru dozná značných změn směrem k restrikcím a úsporám. 

Sejdu se s ředitelkou ZŠ a ZUŠ Jabloňová Ivou Havlenovou, abychom diskutovali otázky z provozu školy (ÚT 9.00).

Sejdu se s Pavlem Eliášem, ředitelem denního stacionáře v Rupechticích, nad provozem zařízení (ÚT 10.00).

Sejdu se s Františkem Sehořem z Oblastní charity, abychom debatovali financování služby (ÚT 11.00).

Zasednou kolegia ředitelů kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města.

Zúčastním se zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna (ČT 8.30), kde budeme řešit otázky spojené s pilotním projektem zvyšování kvality vzdělávání.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu či přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) aj.

V návaznosti na pokračující práce na strategii kultury zasednou tzv. konzultační skupiny s účastí významných poskytovatelů kulturních služeb v Liberci (ÚT 13.00 a 15.30).

Sejdeme se s kolegy z odboru, abychom s majiteli jedné ze sklářských dílen na Liberecku probrali možnosti spolupráce s městem (ÚT 14.30)

 

Ostatní aktivity

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 15.30).

Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium Jeronýmova (ST 9.00 a PÁ 11.30).

Zasedá výbor pro sport (ST 13.30).

Společné setkání pracovních skupin Strategie města Liberec 2021+ (ST od 15.00).

Vzpomínkové shromáždění k 70. výroční justiční vraždy Milady Horákové (PÁ 17.00).

Vernisáž výstavy Stanislava Lhotského v Malé výstavní síni (PÁ 17.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města k problematice bytových družstev (ÚT od 17.00).

Zasedá mimořádná rada města (ČT od 13.00).

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy na individuální dotace, granty z programu pomoci malým kulturním zařízením, metodiku vyúčtování příspěvku města společnosti SFM, strategii sportu apod. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (15. 6. -  21. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Jurnečka (ŘK církev) - spolupráce s městem

T. Rychecký, K. Zajícová (Anifilm) - pokračování příprav

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.