21.09.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 23. 9. - 29. 9. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat materiály do nejbližší rady města (1/10), dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. metodika Housing First a pravidla přidělování bytů, střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.) a některými operativními záležitostmi.

Sejdu se se zástupci soukromé ZŠ a gymnázia Doctrina, abychom spolu řešili provozní záležitosti škol (PO 14.00).

V rámci projektu prevence šikany na ZŠ Princezna Julie se uskuteční odborné školení ředitelů ZŠ (ÚT od 9.00) a metodiků prevence ZŠ (ČT od 9.00).

Na pravidelné poradě se setkám s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací.

Uskutečníme další jednání nad novým statutem dotačního fondu města. Zbývá dořešit jen některé detaily v textu, také kritéria hodnocení a textace vyhlášení programů (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit od září a také v roce 2020 aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací, postupně vyhodnocuji evaluační dotazníky související se strategií naplňování zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, které ředitelé škol odevzdávali do 31/7 (pokrok mezi lety 2016 - 2019) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit tradiční materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

 

Ostatní aktivity

Zastupitelský klub SLK (PO 16.15).

Jednání předsedů zastupitelských klubů (PO 19.00).

Vlaky naděje - slavnostní koncert a přijetí v obřadní síni (ÚT 19.00).

Řemesla nejsou OUT (ST 10.00).

O vílách a králi Draků - představení k projektu prevence šikany Princezna Julie (NE 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám mj. založení nadačního fondu LISTEM 21 a návrhy některých dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (16. 9. - 22. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Rodiče z MŠ (FO) - stížnost na ředitelku

J. Zeronik, J. Paclt (Doctrina) - stravování

B. Jirků (Konto Bariéry) - Taxík Maxík

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.