24.03.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 25. 3. - 31. 3. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na tiskové konferenci v našem Komunitním středisku Kontakt představíme novinářům historicky prvního seniorského ombudsmana, resp. ombudsmanku (!), která se bude jako poradce věnovat řadě tématům, jež naše seniory pálí. Namátkou bydlení, zadlužení, pomoc v nouzi apod. Jde o jeden z volebních slibů Starostů, který tímto plníme (PO 10.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme znovu věnovat blížícím se zápisům do ZŠ (sledujte náš předzápisový portál - https://zapisyzs.liberec.cz/) ve vazbě na počty prvních tříd, které letos otevřeme, a také celkové počty dětí ve spádech. V letošním roce jsme po dlouhé době neměnili tzv. spádovou vyhlášku, v několika obvodech jdeme raději na samotnou hranici rizika, protože ze zkušeností víme, nakolik jsou registry obyvatel zavádějící. Dále se budeme věnovat dlouhodobějším materiálům - například koncepci bydlení (před odevzdáním do rady města) apod.

Potkám se s ředitelem Maják o.p.s. Janem Molnárem, abychom detailněji připravili některé aktivity související s projektem prevence šikany na ZŠ Princezna Julie. Jde především o školení metodiků prevence a ředitelů škol (PO 14.30).

Sejdu se na pravidelné poradě s kolegy z Agentury pro sociální začleňování, abychom dále diskutovali o naplňování strategie pro začleňování a některých souvisejících projektech (ÚT 8.00).

Poprvé zasednou konkurzní komise k výběru ředitelů ZŠ U Soudu, U Školy a Česká. Cílem je seznámit se s přihláškami zájemců o tyto funkce, jak přišly v předchozích týdnech na úřad města (ST 8.10).

Potkám se s řediteli všech základních škol, abychom diskutovali některá společná témata (ST 10.00).

Sejdou se kolegia ředitelů kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města. Program je tradiční - report z fungování organizací, novinky apod.

Sejde se projektový tým projektu OPVVV Férové školy v Liberci, abychom spolu s partnery navnímali aktuální aktivity, popř. problémy (ČT 8.00).

Sejdou se kolegia ředitelek mateřských škol (ČT 9.00) a ředitelů základních škol (ČT 10.00).

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, objednáváme mapy škol, zahajujeme debaty se žákovskými parlamenty), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě (půjde do březnového zastupitelstva města!), i nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále řešit stav tzv. barokní zahrady, projekt Via Sacra a jeho personální obsazení, blížící se akce či koncepci kultury související s Evropským hlavním městem kultury 2028.

Společně s panem primátorem se potkáme s Rudym Linkou, který stojí za Bohemia Jazz Festem. Ten i letos o prázdninách zavítá do Liberce (a do dalších pouhých pěti měst), konkrétně 11. 7. (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Setkání předsedů zastupitelských klubů (PO 19.00).

Vernisáž - Malá výstavní síň (PÁ 17.00).

Liberecká mateřinka (SO 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města v pozici valné hromady městských společností (ÚT od 9.00).

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám aktualizaci obecně závazné vyhlášky k hazardu a další návrh na udělení medaile města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (18. 3. - 24. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Červinka, M. Buzek (Elset) - farmářské trhy, Léto na náměstí

prof. J. Picek (FP TUL) - společné projekty ve vzdělávání

K. J. Svoboda, B. Fiala (FO) - adventní trhy

J. Cverčko, I. Bílková, I. Rous (FO) - památník holokaustu

pí Mandová, Stašková (MPSV) - sociální bydlení a jeho praxe v ČR

P. Jirásek (Pigs Production) - Fresh Food Festival 2019

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.