24.08.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 26. 8. - 1. 9. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Znovu se s tajemníky jednotlivých fondů a s panem Michaelem Ottou z KÚLK sejdeme na jednání ohledně nového statutu dotačního fondu města a také o kritériích hodnocení žádostí. Cílem je nejpozději do konce letošního kalendářního roku předložit výchozí texty k projednání jednotlivým výborům a ke schválení zastupitelstvu (PO 9.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.30) se budeme dále věnovat dlouhodobějším koncepčním materiálům (metodika Housing First a pravidla přidělování bytů), sleduji rovněž předávání rekonstruovaných budov ZŠ Náměstí Míru, pokračující práce na ZŠ 5. květen, předávání azylového domu ve Věkově ulici k užívání aj.

Sejdu se s ředitelkou ZŠ Sokolovská Pavlínou Roudnou, abychom diskutovali provozní záležitosti školy (PO 13.00).

Řediteli ZŠ U Školy Radku Hanušovi pojedu předat jmenovací listinu k dalším 6 letům ve funkci, které získal vítězstvím v konkurzním řízení (PO 14.30).

Sejde se projektový tým projektu společného vzdělávání Férové školy (ST 8.00), abychom si na pravidelné schůzce vyjasnili možné problémy v aktivitách projektu.

Na společném pracovním zasedání se sejdou rady kraje a města (ST 9.00), aby jejich zástupci diskutovali průřezová témata a priority obou samospráv.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit od září a také v roce 2020 aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací, postupně vyhodnocuji evaluační dotazníky související se strategií naplňování zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, které ředitelé škol odevzdávali do 31/7 (pokrok mezi lety 2016 - 2019) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme dále pokračovat v přípravě nové strategie kultury, která by měla být zárodkem případné kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028, rovněž v dalším plánování revitalizace tzv. barokní zahrady. Budeme se ale bavit i o dalším zajištění velkých akcí, které město na náměstí před radnicí pořádá. Na zásadním bodech porady se vlastně nic nemění, jde o dlouhodobé věci, jimž se musíme věnovat opakovaně.

 

Ostatní aktivity

Nepřítomnost 29/8 - 6/9.

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám návrhy na individuální dotace a dary, volební řád do školských rad našich ZŠ, svou rezignaci na člena správní rady Komunitních prací Liberec (jako prevenci střetu zájmů - od 1/7 totiž přešly KPL do mé gesce náměstka) a další operativní materiály. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 8. - 25. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Cverčko (Asociace romských představitelů), I. Rous (Sever. muzeum) - památník holokaustu

J. Veverka (zastoupení P. Garand) - videoklip o Liberci

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.