09.09.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 9. 9. - 15. 9. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat materiály do rady města, která se bude konat 17/9, a dále se budeme věnovat dlouhodobějším koncepčním materiálům (metodika Housing First a pravidla přidělování bytů) a některým operativním záležitostem.

S kolegy z humanitního oddělení budeme projednávat koncept změny dotačních pravidel na dofinancování sociálních služeb. Vzhledem k významnému přetlaku žádostí z posledních dvou let musíme přikročit k zásadní změně klíče (tj. výpočtu), aby podpora služeb byla z pohledu rozpočtu města nadále udržitelná (PO 14.00).

Sejdu se s ředitelem Komunitních prací Liberec Tomášem Kratochvílem (ST 8.30), abychom diskutovali záležitosti dalšího rozvoje organizace.

V poradní skupině pro bydlení budeme diskutovat návrhy na přidělení bytů ve vlastnictví města (ST 11.00).

S kolegy z krajského úřadu budeme řešit otázku rozvoje polytechnického vzdělávání na našich základních školách (ČT 9.00).

Zúčastním se jednání starostů ke komunitnímu plánování obcí 3. stupně (ČT 13.30).

Na dalším jednání budeme řešit problematiku nového statusu a pravidel dotačních fondů města (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit od září a také v roce 2020 aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací, postupně vyhodnocuji evaluační dotazníky související se strategií naplňování zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ, které ředitelé škol odevzdávali do 31/7 (pokrok mezi lety 2016 - 2019) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme dále pokračovat v přípravě nové strategie kultury, která by měla být zárodkem případné kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028, rovněž v dalším plánování revitalizace tzv. barokní zahrady. Budeme se ale bavit i o dalším zajištění velkých akcí, které město na náměstí před radnicí pořádá. Na zásadním bodech porady se vlastně nic nemění, jde o dlouhodobé věci, jimž se musíme věnovat opakovaně.

Zasedá Rada turistického regionu Jizerské hory (ČT 10.00), kde budeme diskutovat otázku změny financování jednotlivých členů.

 

Ostatní aktivity

Sejdu se s kolegou z organizace EDUin, abychom diskutovali problematiku vzdělávání (ÚT 16.00).

Zasedá Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Slavnostní udělení Medailí města Liberec (ČT 17.00).

100 let kostela sv. Bonifáce v Horním Hanychově (NE 10.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy a návrhy na dary a dotace z oblasti kultury.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (26. 8. - 8. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.