25.01.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 27. 1. - 2. 2. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

S kolegy budeme řešit parametry zakázky na zajištění stravování v jedné naší ZŠ (PO 9.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat plány a vizemi na rok 2020, dále dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.), přípravě spádové vyhlášky pro základní školy pro školní rok 2020/2021 (vyhlášku je potřeba změnit především kvůli novým ulicím a domům, které v ní dosud nebyly zaneseny, protože v reálu neexistovaly) aj.

Zasedá školská rada ZŠ Lesní, jejímž jsem členem (PO 13.45).

S kolegy budeme probírat návrh radě města na přidělení městských bytů (ÚT 9.00).

Potkám se se zástupci organizace Rytmus Liberec, abychom diskutovali provozní záležitosti spolku (ÚT 11.00).

S ředitelem Majáku Janem Molnárem budu diskutovat o plánu primární prevence na ZŠ v letošním roce (ÚT 13.00).

Zúčastním se slavnostního otevření nově zrekonstruované ZŠ 5. května (ÚT 14.00).

Tradičně se sejdu s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abych se dozvěděl plány a novinky z jejich provozu.

Budu pokračovat v pravidelných výjezdech po základních školách (ČT od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Zúčastním se Festivalu dobré praxe ZŠ, který už podruhé pořádá ZŠ Lesní (PÁ od 9.00). Tento formát jsme loni přivezli z pražského prostředí, abychom veřejnosti ukázali, že naše základní školy jsou v mnohém progresivní a implementují moderní výukové trendy.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit letošním roce aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

 

Ostatní aktivity

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Slavnostní shromáždění k osvobození KT Osvětim - Den památky obětí holokaustu (PO 15.00).

Zasedá zastupitelský klub SLK (PO 16.15).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů k programu na zastupitelstvu (PO 19.00).

Zasedá výbor sociální a pro bezpečnost (ÚT 15.30).

Zasedá expertní a správní rada Nadačního fondu LISTEM 21 (ST 10.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT 15.00), kam posílám především nový statut dotačního fondu SML a jednotlivá vyhlášení dotačních fondů. Tedy výsledek práce týmu lidí předchozích 7 měsíců. Další měsíc a půl ještě máme před sebou, protože se ladí napojení na novou softwarovou podporu.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (20. 1. -  26. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Chochola, M. Benda (ASZ, FO) - sociální projekty z OPZ

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.