02.02.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 3. 2. - 9. 2. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat především finalizaci nového způsobu financování sociálních služeb (konečnou úpravu systému projedná ve středu řídicí pracovní skupina KPSS), přípravě spádové vyhlášky pro základní školy (s úpravou spádů ZŠ Husova a ZŠ 5. května), návrhu na rozdělení miliónu korun na specifické aktivity našich MŠ a ZŠ a dále některým dlouhodobějším materiálům (projekt Centrum bydlení Liberec, tematické akční plány, ředitelská akademie ZŠ aj.).

Sejdu se s ředitelem Nadačního fondu LISTEM 21 Radovanem Vrátným, abychom se pobavili o provozních záležitostech fondu (PO 14.00).

Spolu s kolegy radními navštívím po ukončení rady města naší příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče (ÚT 13.00).

Na zasedání řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán (ST 14.00) budeme diskutovat a schvalovat nový způsob financování sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/ 2006 Sb. V letošním roce jsme přestrukturováním rozpočtu odboru vyčlenili na financování 7 miliónů (+ 1 milión), zároveň jsme vyhlášení navrhli ve dvou programech: A (1 milión) pro priority města v oblasti cílové skupiny bezpřístřeší a klienti v akutní bytové krizi (= azyly všeho druhu) a B (6 miliónů) pro zbylé typy sociálních služeb.

Budu pokračovat v pravidelných výjezdech po základních školách (PÁ od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, dokončujeme přípravu dotačního fondu města (základní dokumenty již byly v zastupitelstvu schváleny, ale ladíme dotační smlouvu i administrativní softwarovou podporu grantys) aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

 

Ostatní aktivity

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Vernisáž výstavy Tajemná Indonésie (PÁ 13.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám především materiály operativní povahy. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 1. -  2. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Urban (FO) – bytová problematika

A. Děchťarová (Rytmus) – financování automobilu

J. Molnár (Maják) – primární prevence

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.