02.02.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 4. 2. - 10. 2. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme kromě operativních věcí dále debatovat o koncepci bydlení v Liberci (mj. se musíme shodnout na návrhu budoucí výše nájemného v různých kategoriích bytů), o blížících se zápisech do MŠ a ZŠ, o dalším postupu v případě úspěšného podání žádosti o rozšíření tzv. bezdoplatkové zóny, o jednotlivých aktivitách projektu proti šikaně na ZŠ Princezna Julie, o možných budoucích dotačních projektech v oblasti školství i sociálních věcí (Centrum bydlení Liberec, Housing First) apod.

Sejdu se s ředitelkou ZŠ 5. květen, abychom diskutovali provozní záležitosti montessori tříd (PO 14.00).

První z reálných aktivit projektu Princezna Julie - debata preventistů městské policie se zástupci žákovského parlamentu ZŠ Aloisina Výšina o šikaně, jejích projevech i následcích. Cílem je vtáhnout děti do společných řešení tohoto tématu (ST 10.00).

Sejde se správní rada Komunitních prací Liberec (ST 14.00), abychom v této o.p.s. zahájili práci na realizaci vize tzv. prostupného zaměstnávání. Součástí zasedání ale bude i debata o rozpočtu KPL na rok 2019.

V rámci pravidelných výjezdů do základních škol navštívím ty, jejichž ředitelům letos končí šestileté funkční období (ČT od 9.00). 

Poprvé se sejde pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých politických klubů zastupitelstva, aby debatovala o nových pravidlech poskytování dotací z účelových fondů města (ČT 15.00).

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, objednáváme mapy škol, zahajujeme debaty se žákovskými parlamenty), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě, i nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (ST 10.45) budeme především řešit nejbližší kulturní akce pořádané/ spolupořádané městem a jejich finanční zajištění v rozpočtu odboru.

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00), kde mj. vyhodnotíme soutěž o Kulturní počin 2018 či návrhy na ocenění (čestné občanství + medaile města) pro rok 2019.

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám žádost o rozšíření tzv. bezdoplatkové zóny či záměr projektu na rozšíření zoologické zahrady. Hned po ukončení rady se vydám spolu s dalšími radními na prohlídku Kina Varšava a sousední ZUŠ Liberec.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (28. 1. - 3. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Paclt, J. Zeronik (Doctrina) - provozní záležitosti školy

J. Prchal (ZUŠ Jabloňová) - podpora hudebního vzdělávání

J. Molnár (Maják) - primární prevence na ZŠ

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.