02.03.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 4. 3. - 10. 3. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

S kolegy z odboru školství a sociálních věcí budeme mimo rámec porady diskutovat a finalizovat materiály do nejbližší rady města, která se uskuteční 12/3. Materiály se odevzdávají do středy (ÚT + ST, průběžně).

Spolu s kolegy z Komunitního střediska Kontakt se potkáme s kandidátem, jejž jsme vytipovali na budoucího seniorského ombudsmana (ÚT 10.30). Chceme se domluvit na formě vykonávání "úřadu", jeho agendě a samozřejmě i odměně.

Sejdu se s ředitelem liberecké pobočky Českého červeného kříže Karlem Studeným (ÚT 13.00), abychom debatovali o provozu pobočky i jejím finančním zabezpečení.

Potkám se s panem Martinem Chudobou, abychom diskutovali o možné podobě webového rozcestníku Princezna Julie, který by měl být interaktivní podobou stejnojmenného projektu prevence šikany na libereckých základních školách (ÚT 14.00).

S panem Jaroslavem Vyskočilem z NIDV budeme řešit účast libereckých škol v projektu SYPO, který nabízí profesní rozvoj učitelů a ředitelů (ST 13.00).

Zúčastním se jednání správní rady Nadačního fondu Eduzměna, jejímž jsem členem, jakož i členem odborné rady NF Eduzměna. NF Eduzměna je velkým projektem na podporu zvýšení kvality českého školství, z nímž stojí čtyři velké české nadace (ČT 8.30).

Zúčastním se jednání hodnotící komise na výběr dodavatele rekonstrukce vzduchotechniky v Divadle F. X. Šaldy (ČT 13.30).

Sejdu se s hvězdou liberecké hudby, abychom se pobavili o možnosti, aby se stala hlavní tváří výše zmíněného projektu Princezna Julie (ČT 14.00). Zatím samozřejmě nemohu prozradit jméno.

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, objednáváme mapy škol, zahajujeme debaty se žákovskými parlamenty), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravuji technickou novelu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, kterou musíme přizpůsobit novým organizačním podmínkám na městě, i nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Potkám se s kolegy z odboru ekologie a veřejné zeleně a s pořadateli Majálesu, abychom diskutovali o letošním ročníku akce v parku v Budyšínské ulici (ÚT 8.30).

S Tomášem Holleinem z AstrumQ Interactive povedu videohovor (na trase Liberec  - Olomouc) na téma speciální webové stránky pro oblast kultury (ÚT 9.30). Diskuzi na toto téma vedeme dlouhodobě, můj rezort ale zatím na projekt neměl peníze.

Na pravidelné poradě odboru (ST 10.45) budeme řešit další kroky v projektu Liberec 2028 (hlavní město evropské kultury), revitalizaci barokní zahrady (chceme zadat posudek stavu kaple Božího hrobu, zahájili jsme jednání s farností o možném předání díla do majetku města, připravujeme květnový koncert, který zde zahájí provoz pro veřejnost), budeme se také připravovat na potenciální převzetí předsednictví v Turistickém regionu Jizerské hory aj.

Sejdu se s Františkem Gáborem, abychom diskutovali o dalším ročníku dětského dne, který ve veseckém areálu pořádá Čs. obec legionářská (ST 11.00).

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 2. - 3. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

I. Bílková, J. Kanaloš, J. Cverčko (Asociace romských představitelů LK) - další spolupráce s městem

P. Silovský (FC Slovan) - spolupráce s fotbalovou akademií

R. Vrátný (iQLANDIA) - memorandum o vzdělávání polytechnice

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.