02.05.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 4. 5. - 10. 5. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Z důvodů mimořádné situace se program operativně zaměřuje na:

- kontinuální vyhodnocování a řešení epidemické situace ve školství a v sociální oblasti,

- pokračování terénního monitoringu lidí bez přístřeší a distribuce roušek, vitamínů a potravin,

- porady s odbory školství a sociálních věcí/ cestovního ruchu, kultury a sportu (PO  8:00 a 13:00),

- mimořádné zasedání finančního výboru k tématu finančního příspěvku města Sportparku Liberec (ST 16:00),

- pohovory kandidátů ke konkurzním řízení na místa ředitelů ZŠ a MŠ (ČT od 8:15),

- společně s kolegy z vedení města položím květiny na ruprechtickém vojenském hřbitově u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války (PÁ 10:00),

- individuální jednání s žadateli o schůzku po telefonu,

- finalizace smlouvy pro programové dotace,

- projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9:00), kam mj. posílám Tematický plán pro bydlení a bezpečnost, který bude jako podklad sloužit k žádostem o dotace Operačního programu Zaměstnanost.

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města (ČT od 15:00), kam posílám dodatek ke koncesní smlouvě (mimořádný příspěvek města Sportparku Liberec).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 4. -  3. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.