04.01.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 6. 1. - 12. 1. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat plány a vizemi na rok 2020, dále dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.), přípravě spádové vyhlášky pro základní školy pro školní rok 2020/2021 (vyhlášku je potřeba změnit především kvůli novým ulicím a domům, které v ní dosud nebyly zaneseny, protože v reálu neexistovaly) aj.

Společně s kolegy budeme probírat možnosti bydlení pro 96letou paní z Liberce (ST 14.00), která momentálně přebývá ve velmi neuspokojivých podmínkách.

Po roce konečně navážu na pravidelné výjezdy po základních školách (ČT od 9.00). S řediteli budu řešit především postavení škol v rámci velkého výzkumu žákovské, rodičovské i zaměstnanecké spokojenosti (tzv. mapy škol - čtěte ZDE).

Ani v roce 2020 se nezastaví práce na nové podobě dotačních fondů města (ČT 13.00). Dlužno ale říct, že jsme před koncem - hotov je statut fondu i podoby pěti ze šesti vyhlášení programů (nahradila původní pravidla poskytování dotací). Co zbývá k dořešení, jsou vyhlášení programů kulturního fondu (dokončíme společně s výborem pro kulturu 13/1) a také sladění všech dokumentů se softwarovou podporou grantys, která nahradí stávající příjem žádostí.

Na tradičním novoročním setkání přijmu v obřadní síni ředitele všech svých 59 příspěvkových organizací a 1 obecně prospěšné společnosti, abych poděkoval jim i jejich zaměstnancům za jejich práci v roce 2019 a popřál hodně úspěchů v letošním roce (ČT 16.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit letošním roce aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.

 

Ostatní aktivity

Projekt Princezna Julie - školní představení O vílách a Králi draků (PÁ 10.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam mj. posílám Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů či vypsání soutěže na rekonstrukci MIC.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (23. 12. - 5. 1.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.