06.04.2019
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 8. 4. - 14. 4. 2019

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme patrně už naposledy věnovat blížícím se zápisům do ZŠ (sledujte náš předzápisový portál - https://zapisyzs.liberec.cz/), které se uskuteční 25. dubna. Prodiskutujeme také materiály, které chystáme do nejbližší rady města (odevzdání ve středu), poslední přípravy také zabere úterní veřejná debata o školství, která je pro mě už osmou v pořadí.

Sejdu se s prezidentem FC Slovan Zbyňkem Štillerem (PO 14.00), abychom diskutovali o možnostech rozšíření sportovního vzdělávání na jedné z našich základních škol. 

Společně s panem tajemníkem MML a kolegy z odborů budeme řešit organizační změnu v souvislosti s dalším zajištěním administrace projektů z OPVVV a OPZ (PO 14.30).

Sejdu se signatáři otevřeného dopisu, s nimiž budu jednat o aktivitách projektu Princezna Julie (PO 15.00).

Sejdeme se s kolegy z Agentury pro sociální začleňování na tradiční poradě k naplňování strategie začleňování (ÚT 8.00).

U pana tajemníka MML budeme spolu s některými vedoucími odborů jednat o spolupráci při implementaci koncepce sociálního bydlení města, kterou rada města schválila 2/4 (ÚT 14.00).

V Krajské vědecké knihovně uspořádám už osmou veřejnou debatu o školství na území města. Tentokrát představíme výstupy z pilotního projektu vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, který realizovala ZŠ Broumovská (ÚT 17.00).

Sejdu se s Helenou Adamcovou z libereckého úřadu práce, abychom diskutovali téma veřejné služby (ST 13.00).

Přijmu paní ředitelku ZŠ Husova Blanku Lukeš Reindlovou, abych jí poblahopřál k mimořádnému ocenění - medaili ministra školství, kterou získala za svou dlouholetou činnost ve školství (ČT 8.30).

V obřadní síni přijmu děti z německého Augsburgu, které do Liberce přijely na výměnný studijní pobyt (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na realizaci nového projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, očekáváme výstupy z map škol, pokračujeme v debatách se žákovskými parlamenty), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům,  připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.

 

Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále řešit stav tzv. barokní zahrady (statický posudek kaple Božího hrobu určí, zda-li je tato barokní stavba ještě zachránitelná - bohužel), projekt Via Sacra a jeho personální obsazení, blížící se akce či koncepci kultury související s Evropským hlavním městem kultury 2028. Souběžně probereme blížící se kulturní akce na území města, jichž jsme (spolu)pořadatelem.

U pana primátora budeme jednat s podnikateli z okolí náměstí Dr. E. Beneše o spolupráci v otázce režimu a zajištění letošního Léta na náměstí (ÚT 9.00).

Sejdu se s paní Klárou Jägerovou, abychom diskutovali o aktivitách kulturního zařízení Kultivar (ÚT 11.00).

Na ministerstvu kultury se pokusím lobovat za zákon o veřejné kulturní instituci, díky němuž by velké kulturní příspěvkové organizace (typicky divadlo, galerie) mohly mít dva rovnoprávné zřizovatele, a tedy i legitimní vícezdrojové financování (ST od 10.00).

Zahájím letošní velikonoční trhy před libereckou radnicí (PÁ 13.30).

 

Ostatní aktivity

Zasedá dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (ČT 15.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 4. - 7. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

B. Škochová (Culture Matters) - Liberec 2028

T. Hasil, V. Pekuláš, D. Helšusová, J. Bílek (FO) - Liberec v listopadu 1989

P. Zemanová (FO) - studentská galerie

 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.