Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019

 

Dokumenty k vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019:

 

1) VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC NA ROK 2019

2) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

3) ŽÁDOST O  DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  NA ROK 2019

 

Seznam schválených dotací pro poskytovatele sociálních služeb - Zastupitelstvo města dne 27. 6. 2019, č. usnesení 209/2019

Seznam neschválených dotací pro poskytovatele sociálních služeb - Zastupitelstvo města dne 27. 6. 2019, č. usnesení 209/2019

 

Závazné čerpání poskytnuté dotace z rozpočtu SML

V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín pro zpětné zaslání vyplněného formuláře Závazného čerpání je do středy 24. 7. 2019. 

 

Formulář závazného čerpání dotace na rok 2019

 

Aktualizace listopad 2019

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2019 

vždy obsahuje:

1. závěrečnou zprávu 

2. závěrečné vyúčtování – tiskopis

3. účetní sestavu, ze které bude zřejmé zaúčtování jednotlivých nákladů dle skupin účtů proti zúčtované dotaci (výsledovka po zakázkách, dokladově)

4. celkovou výsledovku služby s analytickým členěním nákladů a výnosů

(dle čl. V, odst. 7 a 8 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb)

V termínu do 14. 2. 2020 předloží příjemce dotace vyúčtování vyčerpané dotace pro předmětnou službu za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Sestavu příjemce dotace doručí:
· písemně (tzn. i prostřednictvím datové zprávy) na adresu: statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

nebo
· osobně: tř. 1. máje 108, Liberec 3, oddělení humanitní, II. patro, kancelář č. 16.

 

V případě potřeby se může příjemce dotace obrátit v dostatečném časovém předstihu, tak aby ke dni 14. 2. 2020 byla účetní sestava doručena v pořádku na administrátora dotace.

 

Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě (rozpis dotace předmětné služby).

Řádné a včasné předložení závěrečné hodnotící zprávy, vyúčtování dotace s doloženou účetní sestavou bude mít vliv na poskytnutí případné další dotace pro poskytovatele sociálních služeb na další roky.

 

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2019 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROK 2019

                        

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.