Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019

Aktualizace listopad 2019 - Vyúčtování poskytnuté dotace

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2019 

vždy obsahuje:

1. závěrečnou zprávu - tiskopis (ke stažení viz níže)

2. závěrečné vyúčtování – tiskopis (ke stažení viz níže)

3. účetní sestavu, ze které bude zřejmé zaúčtování jednotlivých nákladů dle skupin účtů proti zúčtované dotaci (výsledovka po zakázkách, dokladově)

4. celkovou výsledovku služby s analytickým členěním nákladů a výnosů

(dle čl. V, odst. 7 a 8 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb)

V termínu do 14. 2. 2020 předloží příjemce dotace vyúčtování vyčerpané dotace pro předmětnou službu za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Sestavu příjemce dotace doručí:
· písemně (tzn. i prostřednictvím datové zprávy) na adresu: statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

nebo
· osobně: tř. 1. máje 108, Liberec 3, oddělení humanitní, II. patro, kancelář č. 16.

 

V případě potřeby se může příjemce dotace obrátit na administrátora dotace, a to v dostatečném časovém předstihu, aby účetní sestava byla doručena v pořádku ke dni 14. 2. 2020.

(e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz, telefon: 485 244 969)

 

Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě (rozpis dotace předmětné služby).

Řádné a včasné předložení závěrečné hodnotící zprávy, vyúčtování dotace s doloženou účetní sestavou bude mít vliv na poskytnutí případné další dotace pro poskytovatele sociálních služeb na další roky.

 

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2019 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROK 2019

                        

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.