Podpora čisté mobility – Liberec město pro život

 

Projekt: Podpora čisté mobility – Liberec město pro život


Program: Státní fond životního prostředí
Program nabízí ve výzvě 11/2017 podporu v rámci Národního programu Životní prostředí na Osvětové projekty z oblasti čisté mobility.

Období realizace:  1. 8. 2018 - 31. 10. 2019
Předpokládané celkové výdaje: 1 249 900 Kč
Výše dotace: max. 999 920 Kč, tj. 80 %
Vlastní podíl SML: min. 249 980 Kč

Akceptační číslo projektu: 03481862


Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na zlepšení veřejného povědomí o problematice čisté mobility (nízkoemisní a bezemisní přeprava) a podpoře aktivní mobility (vlastní fyzický pohyb) pro obyvatele města Liberec. V rámci projektu dojde k realizaci osvětové kampaně při využití participativních metod, tj. proběhnou semináře, happeningy, výstavy a soutěže. Dále dojde ke zpracování analýzy povědomí obyvatel o čisté mobilitě a bude vytvořena webová i mobilní aplikace umožňující vyhledávání vhodné cyklistické či pěší trasy, v kombinaci s využitím MHD.
Specifickým cílem je přispět ke změně vžitých stereotypů chování obyvatel města v oblasti dopravy ve prospěch čisté a aktivní mobility skrze osvětové kampaně s využitím různých aktivit při zapojení všech cílových skupin. Projekt má rovněž ambici vést diskusi s veřejností o podobě veřejného prostoru jako města pro kvalitní život jeho obyvatel obecně a přinést konkrétní nástroj podporující aktivní mobilitu ve městě - aplikaci pro aktivní mobilitu v Liberci.

Konkrétními cíli jsou:

 • Zvýšit povědomí o výhodách alternativních pohonů v konkrétních dopadech na zdraví a životní prostor ve městě spolu s konkrétními ukázkami řešení (e-mobilita, nízko-emisní zóny, město krátkých vzdáleností atp.).
 • Systematicky informovat obyvatele města o čisté mobilitě spolu s konkrétními příklady (příklady dobré praxe) a přispět tak ke změně jejich postojů, které se projeví ve volbě dopravního prostředku.
 • Zvýšit počet obyvatel aktivně využívajících kolo, chůzi a MHD k dopravě ve městě.
 • Aktivně zapojit obyvatele města Liberec do diskuse o čisté mobilitě v podmínkách města a podobě veřejného prostoru.

Aktuality

 

Aplikace Chytře na cestu se představí na Euroregion Tour

Aplikace Chytře na cestu se představí na Euroregion Tour

Cílem služby, kterou zavedlo město Liberec, je motivovat cestující k ekologičtějším způsobům přepravy.

Více »

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor

Rozvoji cyklodopravy má pomoci koordinátor

Nové cyklostezky v Liberci postupně vznikají, plánů na vybudování dalších je také dost, magistrát má rozpracované nové projekty, rozjel se systém sdílení kol, ale něco tomu stále chybí.

Více »

„Chytře na cestu“ – novinka pro cyklisty i chodce

„Chytře na cestu“ – novinka pro cyklisty i chodce

Nová aplikace usnadní cestování cyklistům i chodcům ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou.

Více »

 

O projektu

Aktivity projektu:
Realizace projektu se předpokládá v období 08/2018-10/2019 (15 měsíců).

 • Analýza povědomí obyvatel o čisté mobilitě zpracovaná na základě výsledků dotazníkového šetření.
 • Vytvoření jednotného vizuálního stylu kampaně (vč. značky), který upoutá a naváže kontakt s cílovými skupinami.
 • Řízení a koordinace projektu (vč. subdodavatelů), závěrečná zpráva.
 • Kampaň na podporu čisté mobility: prezentace v rámci Evropského týdne mobility (ETM)
 • Webové stránky s návazností na sociální sítě jako platformy pro sdílení s obyvateli města a podpory jejich konkrétního zapojení v rámci projektu.
 • Akce a události (eventy, happeningy, praktické nácviky) ke zvýšení povědomí o výhodách čisté mobility a kvalitativních změnách veřejného prostoru s ní spojených.
 • Aplikace na podporu aktivní mobility ve městě - webová a mobilní aplikace umožňující vyhledání vhodné cyklistické nebo pěší trasy v kombinaci s využitím MHD.
 • Výstava ŠŤASTNÍ DÁNOVÉ - HAPPY DANES (zapůjčení ve spolupráci s CDV)  - na příkladu ze zahraniční je na 10 plakátech demonstrována vazba mezi mobilitou (dopravní infrastrukturou) a širšími společenskými, environmentálními a ekonomickými aspekty. Otázky mobility jsou úzce svázány s péčí o veřejný prostor a design ulice.
 • Semináře, veřejná diskuse, soutěže, terénní přednáška: realizace 2 seminářů pro odbornou veřejnost, zástupce SML a škol k tématu čisté mobility na příkladech dobré praxe s cílem aktivizovat myšlenkový posun představením výhod čisté mobility a diskusi nad možnostmi konkrétních opatření, realizace 2 soutěží - výtvarná pro žáky škol a video/fotografická s cílem oslovit mladší generaci, realizace diskuse představitelů radnice a studentů nad aktuálními změnami ve městě s ohledem na čistou mobilitu, terénní přednáška o veřejném prostoru pro zástupce SML, odbornou veřejnost a další zájemce (principy prožitkové pedagogiky).
 • Zajištění publicity projektu, zejm. prezentace projektu a jeho dílčích aktivit v Libereckém zpravodaji, webových stránkách, bannery, reklama v MHD v rámci ETM.

Aktuální stav projektu:
08/2018 - příprava zadávací dokumentace pro tvorbu mobilní aplikace
09/2018 - realizace Evropského týdne mobility
10/2018 - pilotní provoz mobilní aplikace


Kontakty:

projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová
manažer oddělení rozvojové koncepce
Email: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.