Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ), Ministerstvo životního prostředí / Operační program životního prostředí 2014 - 2020 (výzva č. 70 - Energetické úspory)

Předpokládané celkové náklady projektu: 70 000 000 Kč Integrovaný regionální operační program - 38 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace (z celkových uznatelných výdajů)
Operační program životního prostředí - 32 000 000 Kč
40% dotace (z celkových uznatelných výdajů)


Cíle projektu: Zvýšení kvality vzdělávání pro žáky i pedagogy (vybudování a vybavení odborných učeben – vznik multimediální jazykové učebny, učebny praktické výuky vaření, zahradnícké dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny, multimediální učebny a s tím souvisejících prostor vč. odborných kabinetů a skladů, technické místnosti), zajištění bezbariŕového přístupu pro imobilní žáky, zateplení všech budov školy a instalace rozvodů vzduchotechniky - úspora energií.

Aktuality

17.07.2018

Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru byla zahájena

Objekt základní školy byl 9. 7. 2018 předán stavební firmě BREX, spol. s r. o., která uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací.
 


O projektu

Aktivity projektu:

  • vybudování odborných učeben - multimediální jazyková učebna, učebna praktické výuky vaření, zahradnícké dílny, řemeslné dílny, přírodovědná učebna, multimediální učebny
  • vybavení odborných učeben
  • vybudování odborných kabinetů vč. zázemí (sklady, technická místnost)
  • zajištění bezbariérovosti – výtah / schodolez
  • zateplení plášťů budov
  • rozvody vzduchotechniky vč. řízení


Předpokládaný harmonogram projektu: 
10/2017 podání projektových žádostí o podporu
2018 realizace projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.