Úřední deska

Číslo 221, Obec Nová Ves

Vyvěšeno od 11.02.2019 do 27.02.2019 , Jan Král

Výběrové řízení - účetní obce - termín podání přihlášek do 22. února 2019

Dokument

 

Číslo 220, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 08.02.2019 do 11.03.2019 , Petra Seifertová

Záměr propachtovat 41 částí pozemků (nemovitých věcí), jejichž součástí jsou plakátovací plochy

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 219, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 08.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - Vratislavice "Zóna 30" ul. Donská, Sladovnická, Východní, Zavřená a Pod Skalkou

Dokument, Snímek

 

Číslo 218, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 08.02.2019 do 28.02.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků na Liberecký kraj (bezúplatný převod) - p. č. 157/2 k. ú. Kateřinky u Liberce

Dokument

 

Číslo 217, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 01.03.2019 , Petra Seifertová

Dražba věcí movitých

Dokument

 

Číslo 216, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Dlážděná v blízkosti objektu č. p. 1418, na p. p. č. 1245/2, k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument, Snímek

 

Číslo 215, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Okružní v blízkosti objektu č. p. 507/6, k. ú. Liberec

Dokument, Snímek

 

Číslo 214, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Pelhřimovská, Valdštejnská, Truhlářská, k. ú. Liberec

Dokument, Snímek

 

Číslo 213, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace na p. p. č. 1696 v k. ú. Hrádek nad Nisou

Dokument, Snímek

 

Číslo 212, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 25.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - na komunikacích v areálu stavby "Viladomy Dreams -  ul. Masarykova"

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]