Úřední deska

Číslo 554, Magistrát města Kladna

Vyvěšeno od 11.04.2019 do 13.05.2019 , Petra Seifertová

Zpřístupen k nahlédnutí hromadny předpisný seznam č. j. OF/2072/19-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za fyzickou osobu z trvalého pobytu) za zdaňovací období 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

Dokument

 

Číslo 553, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 11.04.2019 do 29.04.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Jeronýmova, k. ú. Horní Růžodol

Dokument, Snímek

 

Číslo 551, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 10.04.2019 do 26.04.2019 , Petra Seifertová

Rozhodnutí o umístění stavby - Úprava parkovací plochy ul. Břetislavova, SO 101 Zpevněné plochy, SO 401 Veřejné osvětlení - statutární město Liberec

Dokument

 

Číslo 550, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 10.04.2019 do 26.04.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace ve Vratislavicích nad Nisou, ul. Za Drogerií

Dokument, Snímek

 

Číslo 549, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 10.04.2019 do 26.04.2019 , Petra Seifertová

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikace na p. p. č. 1378/3 v k. ú. Chrastava I

Dokument, Snímek

 

Číslo 548, Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha

Vyvěšeno od 09.04.2019 do 06.06.2019 , Petra Seifertová

Dražba - Marek Neústupa

Dokument

 

Číslo 547, Exekutorský úřad Trutnov, soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský

Vyvěšeno od 08.04.2019 do 15.05.2019 , Petra Seifertová

Dražba - Leonid Serebrianský

Dokument

 

Číslo 546, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Vyvěšeno od 08.04.2019 do 24.04.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o vyhlášení nálezu - seznam nalezených věcí na území města Liberce od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019

Dokument

 

Číslo 545, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 08.04.2019 do 24.04.2019 , Petra Seifertová

Oznámení - Rekonstrukce výrobní haly LIGAS-CS Stráž nad Nisou, Kateřinská č. p. 235 - L I G A S - CS, spol. s r.o., v zastoupení Ing. Jaroslav Bařinka

Dokument

 

Číslo 544, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 08.04.2019 do 25.04.2019 , Petra Seifertová

Záměr bezúplatného převodu pozemků na ČR - Povodí Labe, státní podnik - p. č. 1922, p. č. 1933, p. č. 1934, p. č. 1937, p. č. 1939, p. č. 1941, k. ú. Vesec u Liberce

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21] 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.