Odbor hlavního architekta

Ing. Petr Kolomazník

vedoucí odboru hlavního architekta
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 301

Odbor hlavního architekta

Sídlo: Historická radnice

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru hlavního architekta nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3252
Skalická Kateřina referent odboru hlavního architekta nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3517

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3518
Nýdrle Jaroslav specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3525

Oddělení urbanismu a architektury

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Franců Lubor specialista analytik a demograf specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Ing.arch. Kincl Petr vedoucí oddělení urbanismu a architektury architekt správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3535
Lenertová Skřivánková Lenka referent pro technickou a dopravní infrastrukturu nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav specialista - dopravní inženýr nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3506
Šálek Michal specialista inženýrských sítí specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3507

Oddělení územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3533
Ing. Hofmanová Michaela referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3527
Ing. Krňanská Eva referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3513
Lenert Adam referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 305 48 524 3515
Ing. Pavlištová Lucie referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3512
Ing. Rubášová Klára odborný konzultant v rámci odboru HA
Soukalová Lucie referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3520
Stanka Radim referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3519
Ing. Teplá Michaela specialista - manažer správy územního plánu ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3520
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3578
POPIS ČINNOSTI

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Informace o stavu vyřizování agendy oddělení územního plánování naleznete zde.

Statutární město Liberec pořizuje nový územní plán. Projektantem byl zpracován návrh územního plánu, který je ve fázi po veřejném projednání. Pro účely prezentace nového územního plánu byly vytvořeny samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz, kde naleznete všechny důležité informace.

Samostatná působnost
1. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení územního plánování (MML HAUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML HAAP)
- oddělení urbanismu a architektury (SML HAUA)

pozn.: MML znamená, že oddělení vykovává přenesenou působnost

           SML znamená, že oddělení vykonává samostatnou působnost

           U dokumentů odboru je vždy uvedena zkratka oddělení, které je má na starosti anebo je vyřizuje. Pro správné vyřízení žádosti je vždy nutné

           využít správný formulář. 

Aktuality odboru

12.09.2018

Představení územní studie krajiny

Odbor hlavního architekta jako pořizovatel územních studií pro území obce s rozšířenou působností Liberec  bude veřejně konzultovat územní studii krajiny vypracovanou dle stavebního zákona.
 
22.05.2018

Veřejné projednání nového územního plánu Liberec

Odbor hlavního architekta jako pořizovatel nového územního plánu Liberec bude od druhé půli května a během června představovat nový návrh územního plánu Liberec.
 
27.04.2018

Informace o novém územním plánu Liberec

Veřejné projednání nového návrhu se blíží.
Dne 18. 4. 2018 byla projektantem územního plánu odevzdána dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. V současné době probíhá kontrola dokumentace pořizovatelem (Magistrát města Liberce Odbor hlavního architekta). Společnou snahou pořizovatele a určeného zastupitele je stihnout toto projednání před začátkem letních prázdnin. Pro přehlednost uvádíme přehled v pořizování územního plánu Liberec od roku 2015 do 1. 3. 2018.
 
21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města Liberec

Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).
 
18.11.2016

Radnice na Dnech GIS představila pocitovou mapu a 3D model

Za účasti náměstkyně primátora Karolíny Hrbkové byly v pondělí 14. listopadu v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci zahájeny šestnácté Dny GIS, na kterých si veřejnost mohla během tří dnů rozšířit obzory o geografickém informačním systému.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.