Odbor kancelář primátora

Ing. Jiří Mejsnar

vedoucí odboru kancelář primátora
Tel.: 48 524 3145
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 212

Kancelář primátora

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Oddělení sekretariátu primátora

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kvapilová Jana referent sekretariátu primátora nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3167
Lenertová Eva referent sekretariátu primátora sekretariát (Mgr. Šolce) náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie nám. Dr. E. Beneše 1/1 214 48 524 3146
Pechová Markéta referent sekretariátu primátora sekretariát (Ing. Karbana) náměstka primátora pro ekonomiku nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3132
Stejskalová Monika, DiS. referent sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3167
Třmínková Dana vedoucí oddělení sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3122
Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát (PhDr. Mgr. Langra) náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1/1 206 48 524 3142
Zelenková Monika referent sekretariátu primátora sekretariát (Ing. Němečka, CSc.) náměstka primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3165

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Charyparová Miluše vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů zahraniční spolupráce a protokol nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3174
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Vrabec Jan referent veřejných vztahů (public relation) komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3176
POPIS ČINNOSTI

Odbor Kancelář primátora zajišťuje organizační a administrativní servis primátorovi a jejím náměstkům, dále pak tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu a souhlas s užitím znaku a loga města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

Vedoucí odboru kancelář primátora zejména:

  • Řídí, koordinuje a kontroluje práci odboru.
  • Sestavuje rozpočet odboru, sleduje a kontroluje jeho čerpání a je zodpovědný za jeho vyrovnané hospodaření.
  • Zajišťuje podklady pro jednání primátora a dle potřeby se jednání účastní.
  • Účastní se jednání zastupitelstva města a rady města.
  • Je zodpovědný za vyřízení předaných podnětů občany na „Dni otevřených dveří primátora“.
  • Je kompetentní sdělovat informace médiím, spolupracuje a zodpovídá za mediální prezentaci a propagaci města.
  • Spolupracuje při sestavování edičního plánu propagačních předmětů a tiskovin města.
  • Je členem krizového štábu a při mimořádných situacích se účastní jeho jednání.
  • V otázkách znaku a loga města plní funkci koordinátora jejich publikování; připravuje materiály pro radu města ke svolení s použitím znaku města a povoluje užití loga města.

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

24.09.2012

Obraz mi bude připomínat, jak daleko je dnes péče o sluchově postižené, říká primátorka

Bubínek – tak se jmenuje nové liberecké centrum pro pomoc dětem, které se narodily se sluchovým postižením. Jeho vznik podpořila na benefici v pátek 21. září primátorka Martina Rosenbergová.
 
13.09.2012

Organizacím, co se starají o drogově závislé, vlila primátorka naději

Prodloužení smlouvy organizacím Most k naději a Advaita se Statutárním městem Liberec přislíbila jejich ředitelům na osobním setkání primátorka Martina Rosenbergová.
 
21.08.2012

Před radnicí uctili památku obětí srpnové okupace 1968

Devět lidských životů a pětačtyřicet zraněných si vyžádal přesně před 44 lety v Liberci násilný vpád vojsk pěti socialistických zemí Varšavské smlouvy do Československa. Invaze ten den pohřbila i veškeré naděje Pražského jara na změnu režimu a přinesla období normalizace.
 
01.08.2012

Primátorka popřála romskému poradenskému centru hodně sil

Pomoci mladým lidem do 25 let, kteří pocházejí ze sociálně slabého prostředí, nemají kvalifikaci a na trhu práce jsou takřka neuplatnitelní, má nový projekt libereckého občanského sdružení Bílá Růže, nazvaný Prevence budoucí nezaměstnanosti.
 
16.07.2012

Podpořte charitní domovy zasláním darovací SMS

Získané prostředky jsou určené pro Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince a Domovy pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny a Domov sv. Moniky, které Oblastní charita Liberec provozuje.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.