Kancelář primátora

Ing. Jiří Mejsnar

Foto - portrét
vedoucí odboru kancelář primátora
Tel.: 48 524 3145
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 212

Kancelář primátora

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Oddělení sekretariátu primátora

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kvapilová Jana referent sekretariátu primátora sekretariát (Ing. Radky Loučkové Kotasové) náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3167
Lenertová Eva referent sekretariátu primátora sekretariát (Mgr. Šolce) náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie nám. Dr. E. Beneše 1/1 214 48 524 3146
Pechová Markéta referent sekretariátu primátora sekretariát (Ing. Karbana) náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3132
Třmínková Dana vedoucí oddělení sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3122
Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát (PhDr. Mgr. Langra) náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1/1 206 48 524 3142
Zelenková Monika referent sekretariátu primátora sekretariát primátora, spisový uzel nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3165

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Charyparová Miluše vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů zahraniční spolupráce a protokol nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3174
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností, Liberecký zpravodaj, grafik nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Vrabec Jan referent veřejných vztahů (public relation) komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3176
POPIS ČINNOSTI

Odbor Kancelář primátora zajišťuje organizační a administrativní servis primátorovi a jejím náměstkům, dále pak tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu a souhlas s užitím znaku a loga města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

Vedoucí odboru kancelář primátora zejména:

  • Řídí, koordinuje a kontroluje práci odboru.
  • Sestavuje rozpočet odboru, sleduje a kontroluje jeho čerpání a je zodpovědný za jeho vyrovnané hospodaření.
  • Zajišťuje podklady pro jednání primátora a dle potřeby se jednání účastní.
  • Účastní se jednání zastupitelstva města a rady města.
  • Je zodpovědný za vyřízení předaných podnětů občany na „Dni otevřených dveří primátora“.
  • Je kompetentní sdělovat informace médiím, spolupracuje a zodpovídá za mediální prezentaci a propagaci města.
  • Spolupracuje při sestavování edičního plánu propagačních předmětů a tiskovin města.
  • Je členem krizového štábu a při mimořádných situacích se účastní jeho jednání.
  • V otázkách znaku a loga města plní funkci koordinátora jejich publikování; připravuje materiály pro radu města ke svolení s použitím znaku města a povoluje užití loga města.

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

04.09.2014

Vedení města představilo lidem, jak by mohlo jednou vypadat okolí přehrady

Přibližně padesát Liberečanů přilákalo do Krajské vědecké knihovny v Liberci v úterý 2. září veřejné projednávání záměru revitalizace liberecké přehrady. Vedení města představilo lidem hned několik možných variant.
 
03.09.2014

Plovoucí čerpadla začala dnes odčerpávat vodu z veseckého rybníka

Necelých čtrnáct dní bude trvat přečerpávání vody z rybníka v libereckém Vesci. Dvě plovoucí čerpadla začala vodu odčerpávat právě dnes, ve středu 3. září. Teprve potom, až bude rybník bez vody, bude možné opravit prosakující hráz.
 
02.09.2014

Senioři z DPS Krejčího si pochvalují zastřešení obou zastávek MHD

Několika požadavky, které by jim vylepšily život v domě s pečovatelskou službou, zahrnuli senioři z DPS Krejčího v úterý 2. září primátorku Martinu Rosenbergovou a jejího náměstka Kamila Jana Svobodu. Současně si pochvalovali, že město vyšlo vstříc jejich prosbě a zastřešilo letos v létě obě zastávky MHD Krejčího, a oni již při čekání na autobus nemoknou.
 
02.09.2014

Město vylepší dětské hřiště v Ječné ulici

Nový, vhodnější povrch, ale také nové herní prvky získá do konce října tohoto roku dětské hřiště v ulici Ječná na libereckém sídlišti Králův Háj.
 
01.09.2014

Děti chodí v Pavlovicích bezpečněji do školy

U Základní školy a ZUŠ Jabloňová ve Starých Pavlovicích došlo během prázdnin k úpravám přechodu pro chodce včetně jeho nasvícení, k úpravě komunikace a vybudování chodníku ke škole. Během školního roku totiž byla dopravní situace v okolí školy neúnosná. Problémy na cestě do školy vytipovaly samy děti. Úvodní dopravní studii ve spolupráci s dětmi vytvořil dopravní odborník Ing. Vladislav Rozsypal na základě dětmi předaných podkladů. Akci podpořila Nadace Partnerství.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.