Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Sídlo: Historická radnice, Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hiršalová Veronika specialista odboru správního a živnostenského volby, referendum, ztráty a nálezy Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4948
Bc. Kirschová Dagmar referent odboru správního a živnostenského sekretariát odboru Frýdlantská 183/4 2.10 48 524 4841

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Jadrná Helena matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1 6a 48 524 3726
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1 7 48 524 3724
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1 6b 48 524 3721
Bc. Palanová Václava matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1 8 48 524 3725
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1 6c 48 524 3723

Oddělení dokladů a evidence obyvatel

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3714
Čejková Šárka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Černý Viktor referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3718
Hlubučková Alena referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Kellnerová Lenka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3735
Klucká Jaroslava referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda evidence obyvatel, ohlašovna Frýdlantská 183/4 1.09 48 524 3732
Korba Ondřej specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel - rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3716
Křížová Blanka referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.06 48 524 3737
Bc. Mudrá Krista specialista pro správní řízení agenda evidence obyvatel- rušení trvalých pobytů Frýdlantská 183/4 1.08 48 524 3715
Neumannová Simona referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3736
Slavíková Iveta referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3712
Bc. Slípka Jan referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Tippelt Michael referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.03 48 524 3722
Ing. Vanerová Veronika vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.04 48 524 3713
Žáková Jana referent oddělení dokladů a evidence obyvatel agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel Frýdlantská 183/4 1.05 48 524 3730

Oddělení Czech POINT

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ešpandrová Marcela referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.02 48 524 3729
Rajkovová Lucie referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.04 48 524 3890
Šípková Jana Vedoucí oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení Czech Point agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky Frýdlantská 183/4 0.03 48 524 3889

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4854
Dammak Gabriela, DiS. referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.08 48 524 4849
Ing. Havlová Milena referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4848
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad Frýdlantská 183/4 2.14 48 524 4845
Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4844
Bc. Kovářová Lucie referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností, agenda Jednotného kontaktního místa Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4854
Mlynářová Hana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4858
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení Frýdlantská 183/4 2.16 48 524 4846
Bc. Rejnartová Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností Frýdlantská 183/4 2.15 48 524 4856
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.07 48 524 4855
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.10 48 524 4850
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností Frýdlantská 183/4 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Břachová Kateřina referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4974
Korbelářová Iveta referent oddělení přestupků administrativní činnosti - agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4976
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.09 48 524 4979
Bc. Rodrová Hana referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4973
Sachrová Zuzana referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 3734
Mgr. Schovancová Petra vedoucí oddělení přestupků vedoucí oddělení přestupků Frýdlantská 183/4 2.13 48 524 4971
Vlčko Karel referent oddělení přestupků agenda přestupků Frýdlantská 183/4 2.12 48 524 4977
POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Bc. Dagmar Kirschová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4841

 

Volby, Ztráty a nálezy:

Veronika Hiršalová, 2. patro, kancelář č. 210, tel.: 48 524 4948

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu Ztráty a nálezy

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 5 oddělení.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení dokladů a evidence obyvatel zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě

Oddělení Czech POINT zejména:

 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

21.06.2018

Poradna spotřebitelů - vrácení zboží

Kdy můžeme bez udání důvodů odstoupit od smlouvy?
 
14.06.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů po novele zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.
 
14.06.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Informace ke změnám ve vydávání občanských průkazů po novele zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, účinné od 1. července 2018, naleznete v přiloženém letáku, který vydal správní odbor Ministerstva vnitra ČR.
 
13.06.2018

Dovolená s dětmi - doklady

Plánujete strávit dovolenou se svými dětmi v zahraničí? Máte pro ně již vyřízený potřebný cestovní doklad?
 
03.05.2018

Od července občanky a pasy opět trochu jinak

Už víte, že od 1. července letošního roku 2018 bude možné získat občanské průkazy a cestovní pasy za pouhých 24 hodin a u občanských průkazů nově i do 5 pracovních dnů?
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.