Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

Sídlo: Historická radnice

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3252
Franců Lubor referent odboru územního plánování specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Lenertová Skřivánková Lenka referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3506
Skalická Kateřina referent odboru územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3517
Šálek Michal referent odboru územního plánování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3507

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3518
Nýdrle Jaroslav specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3533
Ing. Hofmanová Michaela referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3527
Ing.arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3513
Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3521
Lenert Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 305 48 524 3515
Ing. Pavlištová Lucie referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3512
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3520
Stanka Radim referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3519
Ing. Teplá Michaela specialista - manažer správy územního plánu ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3520
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3578
POPIS ČINNOSTI

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Informace o stavu vyřizování agendy oddělení úřadu územního plánování naleznete zde.

Statutární město Liberec pořizuje nový územní plán. Projektantem byl zpracován návrh územního plánu, který je ve fázi po veřejném projednání. Pro účely prezentace nového územního plánu byly vytvořeny samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz, kde naleznete všechny důležité informace.

Samostatná působnost
1. vydává konečné vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;

2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

3. podílí se na koncepci dopravního systému města;

4. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;

5. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;​


Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML UPAP)

Dokumenty odboru

SML UP - Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.
 
2
Následující

Aktuality odboru

02.11.2016

Dny GIS letos po šestnácté

Možná někdo namítne, že se mu zdá zkratka GIS cizí, že mu geografický informační systém nic neříká. Zkuste se ale na mapy podívat z jiné stránky.
 
21.10.2016

Konzultace územní studie

Odbor hlavního architekta nad rámec stavebního zákona vypisuje veřejnou konzultaci k územní studii vypracované dle stavebního zákona.
 
2
Následující

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.