Odbor životního prostředí

Ing. Jaroslav Rašín

vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 48 524 4872
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.30

Odbor životního prostředí

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861

 

Podání elektronických žádostí, lze pouze přes posta@magistrat.liberec.cz.

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Delongová Vladěna referent hospodářskosprávní sekretariát a podatelna odboru životního prostředí Frýdlantská 183/4 3.29 48 524 4861
Hanáková Markéta referent ŽP - souhrnná stanoviska Frýdlantská 183/4 3.32 48 524 4896
Bc. Pivrnec Martin referent ŽP - souhrnná stanoviska souhrnná vyjádření Frýdlantská 183/4 3.32 48 524 4879
Tandlerová Jaroslava referent odboru životního prostředí sekretariát a podatelna odboru životního prostředí, souhrná vyjádření Frýdlantská 183/4 3.29 48 524 4862

Oddělení ochrany přírody

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Dytrichová Dedeciusová Dagmar referent ochr. zemědělského půdního fondu Ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4892
Fialová Eliška referent ochr. zemědělského půdního fondu Ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4894
Ing. Kazdová Zuzana referent ochrany přírody Ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4887
Ing. Klinovská Marie referent ochr. zemědělského půdního fondu Ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4869
Ing. Kopecký Jiří referent ochrany lesů Státní správa lesů Frýdlantská 183/4 2.29 48 524 4877
Ing. Koutecká Štěpánka referent ochrany přírody Ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.34 48 524 4865
Ing. Kučerová Hana referent ochrany lesů, půdy a myslivosti Frýdlantská 183/4 2.29 48 524 4878
Ing. Mádlová Zuzana referent ochrany přírody Ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4884
Mgr. Marková Miloslava vedoucí oddělení ochrany přírody ochrana přírody a ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.32 48 524 4868
Ing. Olyšarová Lucie referent ochrany přírody Ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.34 48 524 4867
Ing. Parmová Lenka referent ochrany přírody Ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4884
Ing. Vacková Eva referent ochrany lesů Státní správa lesů Frýdlantská 183/4 2.31 48 524 4893

Oddělení odpadů a ovzduší

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Jízdná Maťátková Ilona referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství Frýdlantská 183/4 2.36 48 524 4885
Bc. Kratzmannová Lucie referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství Frýdlantská 183/4 2.36 48 524 4885
Mgr. Ondráčková Milada referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství, ochrana ovzduší Frýdlantská 183/4 2.17 48 524 4889
Ing. Russig František vedoucí oddělení odpadů a ovzduší vedoucí oddělení odpadů a ovzduší Frýdlantská 183/4 2.18 48 524 4882
Ing. Stuchlíková Michaela referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství Frýdlantská 183/4 2.17 48 524 4889

Oddělení Vodoprávní úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bělohoubková Veronik referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4880
Mgr. Bobek Martin referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.19 48 524 4873
Ing. Bystřická Hana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4880
Ing. Doláková Radka referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.35 48 524 4871
Ing. Kaněrová Simona referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4886
Ing. Kučera Josef referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4883
Bc. Kutáčová Ivana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.19 48 524 4876
Řandová Kateřina referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875
Bc. Šafářová Martina, DiS. referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875

Oddělení památkové péče

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Badalec Jaroslav vedoucí oddělení památkové péče státní památková péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4954
Mgr. Bittnerová Monika referent památkové péče státní památková péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4888
Bc. Dudová Markéta referent památkové péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4897
Bc. Legner Zdeněk referent památkové péče vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4897
POPIS ČINNOSTI

Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a památkové péče v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, dle jednotlivých složkových zákonů. V samostatnmé působnosti pak ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění doplňujících předpisů.

Odbor se skládá z pěti oddělení.

Informace o konkrétních činnostech jednotlivých oddělení jsou přístupné prostřednictvím odkazů výše.

Agenda mimo jednotlivá oddělení:

  • Vydávání vyjádření, stanovisek a koordinovaných stanovisek. 

Odbor tato stanoviska a vyjádření vydává jako dotčený orgán státní správy  (§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu – stavební zákon) v řízeních podle zvláštních předpisů (zejména stavebního zákona,  zákona o integrované prevenci a zákona o  posuzování vlivů na životní prostředí).

Při podání žádosti o vydání souhrnného vyjádření je možné využít formulář přiložený níže.

Aktuality odboru

23.04.2019

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Vyhláška č. 86/2019 Sb.
 
27.03.2019

Kalamitní kůrovcové desatero - pro vlastníky lesa

Kalamitní kůrovcové desatero ke stažení
 
29.01.2019

Informace k ohlašování odpadů v roce 2019

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 
09.01.2019

Od ledna začala platit novela vodního zákona

Od 1. 1. 2019 je účinná „Velká novela vodního zákona“ č. 113/2018 Sb.
 
06.09.2018

Vodoprávní úřad - nové formuláře žádostí

Od 01.09.2018 lze na Vodoprávním úřadu podávat žádosti pouze na nových formulářích.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.